Feb 28, 2011

Ден на мазача за шести път в Баумит

134 мазачи от цяла България се събраха на традиционния вече празник „Ден на мазача”, организиран от Баумит България. За пореден път майсторите на мастара проявиха изключителен интерес към новостите в производството на Баумит.Освен традиционните продукти – варо-циментови и гипсови машинни мазилки, особено впечатление на гостите направиха висококачествените шпакловки на Баумит – Климаглете (варова шпакловка) и Фино Гранде (гипсова шпакловка за полагане в слой от 1 до 3 мм) и Фино Бело (гипсова шпакловка за фино полагане в слой от 0,1 до 4 мм). Инструкторите на Баумит демонстрираха лесното им приложение и перфектно гладката им повърхност.Особен интерес предизвика демонстрацията на полагане на нивелиращата смес Нивело Куатро и саморазливната замазка Алфа 2000. И двата продукта с пригодени за машинно полагане. Например при добра организация с Алфа 2000 може да се налеят до 700 м2 на ден. Гостите останаха особено доволни от крайната визия на двата продукта.12 състезатели премериха сили за най-добро полагане на варо-циментови и гипсови машинни мазилки Баумит. Специално жури, сформирано от инструкторите и продуктовите мениджъри на Баумит, излъчи победители в двете категории:


Първа награда – грамота за победител и парична награда получи:

Красимир Петров от фирма РИП 78 ЕООД, гр. ХасковоЗа майсторство при полагане на гипсова машинна мазилка с грамота и парична награда от бяха отличени още:

Димитър Пересьов от фирма РИП 78 ЕООД, гр. ХасковоГеорги Халкалиев от фирма ЛИК строй, гр. Благоевград.за полагане на варо-циментова машинна мазилка:

Първа награда – грамота за победител и парична награда получи:

Асен Асенов от с. Боздуганово, обл. Стара Загора

За майсторство при полагане на варо-циментова машинна мазилка с грамота и награда от бяха отличени:

Иво Иванов от с. Боздуганово, обл. Стара Загора

Асен Лахов от фирма СТЕЛМ, гр. Кърджали

Feb 18, 2011

Сертифицираните системи гарантират сигурността на топлоизолационната система

Актуалност на проблема саниране на фасадата чрез топлоизолиране
Според официални данни, в България около 4 милиона души живеят в сгради, в режим на етажна собственост. Остарелите проектни и технологични решения водят до проблеми, свързани с лоши топлоизолационни качества на дома, с големи загуби на енергия за отопление, оттам с непосилни разходи, често течове, влага и мухъл, неугледни фасади и входове. Същият проблем срещаме, обаче, и при еднофамилните сгради и малките кооперации – неподдържани фасади, олющени или несъществуващи мазилки, да не говорим за тотална липса на каквато и да е изолация.


Топлоизолиране в система
Още преди повече от десет години фирма "Баумит България" ЕООД започна да пропагандира у нас ползата от системни решения при оформяне на фасадата. Българското начало бе изключително трудно, защото за много хора, дори и днес, топлоизолация означава да залепят топлоизолационните плоскости на стената. Често се държи сметка единствено за коефициента на топлопроводимост lR на топлоизолационния материал, без да се вземат предвид редица други фактори. Дори не се коментира дебелината на топлоизолацията (по презумпция българинът знае, че тя трябва да бъде 5 cm, т.е. минимално допустимата съгласно доскоро действащата в България наредба). От друга страна, топлоизолационната плоскост е само един компонент от системата. От особено важно значение за дългосрочната експлоатация на фасадата са и качествата на лепилните и шпакловъчни смеси, типът на дюбелите, мрежата и вида на избраната мазилка като крайно покритие. Всички тези компоненти трябва да бъдат изпитани освен за якостните им качества и за това, как си взаимодействат един спрямо друг, т.е. когато са положени в система.
Баумит предлага и редица допълнителни аксесоари, което позволява безпроблемно изпълнение и на най-малкия детайл по фасадата. От особено значение за сигурността на инвеститора се явява поетапният контрол на полагането, извършван от специалистите на Баумит, който завършва с издаване на гаранционна карта.

Сертифицирани системи за топлоизолации

Голяма част от полаганите фасадни топлоизолации у нас се изпълняват „на парче” – Инвеститорът, обучен от срещнатите на улицата „майстори”, полагали, по собствените им думи, топлоизолация „цял живот” (разбирай, че ще им е за втори или трети път), закупува лепило (често такова, което е предназначено за лепене на керамични плочки в бани), шпакловъчна смес (която отново се заменя със същото или подобно лепило за плочки), стъклотекстилна мрежа от неизвестен производител, дюбели (не рядко със съвсем друго предназначение), които с качеството си, вместо да подобрят, обикновено влошават якостта на сцепление към основата на вече положените плоскости (за това спомага и неправилно избраният им брой, място и схема на полагане от „майсторите”). Крайното покритие – тънкослойна мазилка отново се подбира от клиентите по схемата – да излезе най-икономично. Изискването им е, да е с дебелина на полагане като на боя, т.е. разходът да е минимален (съгласно Австрийските строителни норми тази дебелина не може да бъде по-малка от 1,5 mm). Резултатът е: много лошо качество на изпълнената топлоизолация, която след 1 – 2 години има нужда от ремонт или нерядко от цялостна подмяна.

И в случаите, когато всички използвани продукти са произведени за нуждите на топлоизолирането и са добри сами по себе си, но не са изпитани в комбинация един спрямо друг, не може да се гарантира качеството и дълготрайността на изпълнената по този начин фасадна топлоизолация.
Продуктите за топлоизолиране трябва да се включат в системи. А всяка една фасадна топлоизолационна система трябва да отговаря на възприет стандарт. България, в качеството си на страна – членка на Европейския съюз, е приела към настоящия момент стандарта – EN 13499 (Топлоизолационни материали за сгради – Външни интегрирани топлоизолационни системи от експандиран полистирол – Спецификации). Този стандарт, обаче, е нехармонизиран, т.е. не е приет от някои от страните – членки на Европейския съюз, поради доста занижените показатели, предявявани към полаганата топлоизолационна система. Ето защо, Баумит подлага на изпитване продуктите, включени в своите топлоизолационни системи в съответствие с „Ръководството за издаване на европейски технически одобрения за топлоизолационни системи с крайно покритие мазилка” (ETAG 004). Това ръководство (ETAG 004) е издадено от Европейската организация за технически одобрения към Съвета на Европа и представлява най-високият критерий за една интегрирана топлоизолационна система в Европа. В този случай, продуктите, включени в съответната система се изпитват в комбинация, така както съвместно ще работят, положени на фасадата. Това е единствената норма, призната в Германия, Швеция, Холандия и др.

Продуктите за топлоизолиране, произведени с марката Баумит в собствената инсталация за сухи смеси в гр. Елин Пелин, са сертифицирани в системи, съгласно ETAG 004 от австрийски нотифициран орган. Така „Баумит България” ЕООД е единствената фирма, която предлага на нашия пазар сертифицирани системи по този европейски документ, включващи и продуктите, произвеждани у нас.

Дълготрайност на Баумит интегрираните топлоизолационни системи (дълготрайността се гарантира с изпитванията на системите по ETAG 004)
Институтът за строителни изследвания в Хановер публикува още през 1997 г. студия за дълготрайността и икономическата ефективност на Интегрираните топлоизолационни системи. Изследваните едно- и многофамилни къщи показват, че добре изпълнените сертифицирани Баумит Интегрирани топлоизолационни системи издържат без допълнителни подобрения повече от 20 години. В България първите системи са положени още през 1996 г., като досега са изолирани над 9 млн. m2 фасадна площ с Баумит.

Програми за Енергийна ефективност

Термичното саниране на сградите е инвестиция, която се възвръща много бързо. При поставяне на топлоизолация на жилището, разходите за отопление през зимата намаляват с 50-60%. „Баумит България” стартира още през 2002 година съвместен проект с някои български банки за „Топлоизолиране на кредит”, който целеше да стимулира и облекчи частните собственици, решили да изолират жилището си. Българската държава, както и различни международни фондове и програми вече активно подкрепят частната и обществената инициатива за енергоспестяване. Топлоизолационните системи на Баумит са много често предпочитани от фирмите за енергоефективни услуги (ЕСКО). Редица училища и болници, финансирани от Международен фонд „Козлодуй” чрез Европейската банка за възстановяване и развитие са изолирани с Баумит системи. Много от пилотните обекти на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) също се довериха на Баумит, като гарант за качество и дълготрайност.
Изпълнените пилотни проекти доказват по категоричен начин, че техническите решения на Баумит за оформяне на фасадата са неограничени, а оптимален резултат се постига чрез избор на най-подходящата за съответната сграда система.

Преди саниране

В процеса на саниране


РезултатътЗа по-подробна информация, моля обръщайте се към нашите консултанти на тел. 02 9266 911 или посетете нашата интернет-страница www.baumit.bg.

Feb 7, 2011

Ден на зидаря в Благоевград


„Елегантно зидане с едно натискане на бутона!”

Под това мото на 3.02.2011 г. в Благоевград се проведоха демонстрации за доставка и разбъркване на Баумит зидарски разтвори в силози. Представители на 30 строителни фирми от региона се убедиха на реален обект в предимствата на силозните доставки: постоянна рецептура, значително облекчена работа, пестене на средства, време и място на обекта, както и значително повишаване на качеството на зидарската дейност.