Feb 7, 2011

Ден на зидаря в Благоевград


„Елегантно зидане с едно натискане на бутона!”

Под това мото на 3.02.2011 г. в Благоевград се проведоха демонстрации за доставка и разбъркване на Баумит зидарски разтвори в силози. Представители на 30 строителни фирми от региона се убедиха на реален обект в предимствата на силозните доставки: постоянна рецептура, значително облекчена работа, пестене на средства, време и място на обекта, както и значително повишаване на качеството на зидарската дейност.


No comments:

Post a Comment