Mar 29, 2011

Студенти-стипендианти на Баумит за учебната 2010-2011г.

За трета поредна година фирма Баумит България ЕООД избра чрез конкурс студенти – стипендианти на компанията. От предложените от ръководството на на Архитектурния и Строителния факултет при УАСГ кандидат-архитекти и кандидат-инженери с изключително висок успех, Баумит избра нови 7, които ще получават стипендия до края на следването си, ако запазят успех „много добър”. Критерии при подбора на кандидатите бяха комуникативните им способности, начина на презентиране на творческите им амбиции, мотивацията и стремежът им към личностно изграждане и усъвършенстване.

Новите стипендианти на Баумит България са:

Име факултет факултетен № курс
1 Виолета Филипова Архитектурен факултет 8542 ІІІ курс
2 Галина Бълева Архитектурен факултет 8925 ІV курс
3 Гергана Диканска Архитектурен факултет 8656 ІII курс
4 Йордан Манолов Архитектурен факултет 8392 ІV курс
5 Галин Костадинов Строителен факултет 13908 ІV курс
6 Кристина Манина Строителен факултет 13966 ІV курс
7 Пенка Георгиева Строителен факултет 13933 ІV курсВиолета ФилиповаГалина Бълева


Гергана ДиканскаЙордан Манолов


Кристина МанинаПенка Георгиева


Галин Костадинов

Стипендианти, за които подкрепата на Баумит България продължава от предишни години:

Име факултет факултетен № курс
8 Радина Писарска Архитектурен факултет 8361 ІV курс
9 Росина Шатърова Архитектурен факултет 8498 V курс
10 Адриана Таскова Строителен факултет 13830 V курс
11 Венилина Пенева Строителен факултет 13712 V курс
12 Даниела Вълкова Строителен факултет 13659 V курс
13 Таня Чардакова Строителен факултет 13721 V курс
14 Христо Христодулов Строителен факултет 13669 V курс
15 Димо Джотолов Архитектурен факултет 8469 V курс
16 Емин Кумбаров Архитектурен факултет 8781 V курсРадина ПисарскаВенилина Пенева


Росина ШатъроваАдриана Таскова


Таня ЧардаковаХристо Христодулов


Димо ДжотоловЕмин Кумбаров


Даниела Вълкова

No comments:

Post a Comment