Mar 22, 2011

Баумит казус за енергоспестяване за студенти с лидерски потенциал

Международната студентска организация AIESEC покани тази година за свой партньор Баумит България за участие във форума “Бизнесът в действие”. Форумът е насочен към изявени амбициозни студенти и цели подпомагане на тяхното кариерно развитие и допълнително развитие на техния потенциал.

Събитието се състоя на 18. и 19. март в сградата на УНСС, като фокусът му бе в три важни за всеки бизнес области: мениджмънт, корпоративна социална отговорност и технически предизвикателства. Социалната отговорност бе основата на казуса, който Баумит зададе за решение на 20 студенти от различни университети в България. Участниците, разделени на случаен принцип по отбори, трябваше да разработят идеята за пилотен проект «Малък енергоспестяващ дом», който да стимулира процесите за топлоизолиране и енергоспестяване в една община. Като пример за успех бе представен австрийският опит в саниране на къщи с до три собственника. Идеята за внедряване на опита на австрийската държава в България, вече разработена от специалистите на Баумит, бе презентирана пред предствители на строителния бранш и министри на конференцията «Билдингрийн» в рамките на Българска строителна седмица.

Сега с тази нелека задача се заеха студентите. Разпределените на четири групи участници работиха със забележителен ентусиазъм и демонстрираха съпричастност към проблемите на околната следа и енерегоспестяването. Близо 6 часа продължиха дебатите, като отборите дадоха всичко от себе си при разработването на казуса. Презентациите се отличаваха с креативни идеи за комуникация на проекта, добро разбиране на проблемите и интересни решения за бързо преодоляване на бюрокрацията. Усещането при всички бе: «Ние можем да се справим с проблема! Ние можем бързо да променим настоящето! Ние искаме красиво бъдеще!».Разбира се, имаше и победители и награди, но най-важното за всички бе участието и съпричастността към обществения проблем наречен «Енергоспестяване и топлоизолиране», както и самочувстието в края на деня, че имат идеи и сили да разрешат този казус.


Вижте още снимки от събитието ТУК.


AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 107 страни и над 1700 университета по целия свят. Тя има за задача да подпомогне младите хора да развиват лидерските си умения. За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 470 конференции, предоставя над 8500 професионални стажа и 9000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.

http://www.aiesec-unwe.net/

No comments:

Post a Comment