Mar 19, 2011

Интерес и коментари на форума Buildingreen към алтернативния проект на Баумит „Саниране на малки сгради”На 8.03. 2011 в Интер Експо център в рамките на Националната конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildinggreen с организатор Градът-медиа груп, едно от най-коментираните и цитирани участия бе това на Баумит България. Николай Бъчваров презентира пред присъстващите – представители на строителния бизнес, медии и управляващи, австрийския опит в санирането на малки къщи. Проект, с доказан икономически, социален и екологичен ефект, в който Австрия е вложила 50 млн. евро за подобряване на енергийната ефективност на частни къщи. С това държавата е предизвикала 500 млн. евро инвестиции, които са върнали два пъти повече пари от вложените в държавната хазна под формата на преки и косвени данъци. И всичко това в рамките на шест месеца!

На базата на 15 годишния опит на Баумит в България и след анализ на съществуващата ситуация Николай Бъчваров предложи на вниманието на присъстващите идея за пилотен алтернативен проект „Малък енергоспестяващ дом”, приложим в българските условия в десет лесни стъпки за сто дни. Докато трае подготовката за санирането на многофамилните сгради да използваме капацитета на малките къщи. Създаването на пилотен проект в една община има възможност да отпуши буксуващата програма за саниране, защото анализът на сградния фонд показва, че около 30 % от подлежащите на енергийно саниране сгради са в категорията “малки къщи” (собствениците са до три семейства). Те попадат в чл. 3 на Закона за управление на етажната собственост и за тях се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от Закона за собствеността. Тъй като такъв тип сгради се характеризират с малък брой собственици, при тях комуникацията се осъществява лесно, решенията се вземат бързо и съществуват разнообразни възможности за кредити. Ако бъде разработен добре и без излишна бюрокрация, един такъв проект е обречен на успех.

Цялата презентация можете да прочетете ТУК.No comments:

Post a Comment