May 19, 2011

Ден на зидаря с Винербергер и Баумит

„Качество без усилия” бе мотото под което Баумит и Винербергер проведоха „Деня на зидаря”.


Двете фирми демонстрираха практическото приложение на своите продукти пред строителни фирми и майстори-зидари.

Демонстрацията се проведе на обект „Панорама Парк” 2, в ж.к. Младост 2, София с любезното домакинство на фирма „Артекс Инженеринг”.Присъстващите се убедиха на практика в предимствата при работата с керамичните блокове и щурцове POROTHERM на Винербергер и улесненията при използването на силозите за полагане на зидарски разтвор ММ 50 на Баумит. Майстори от фирмата-домакин работиха под наблюдението и инструкциите на демонстраторите на двете фирми.

Всеки желаещ от гостите имаше възможност сам да се убеди в бързината, качеството и ефективността на работа при изграждането на зидариите.Участниците споделиха, че клиентите им стават все по-взискателни към качеството на влаганите материали и желаят да получават повече за вложените от тях средства.

No comments:

Post a Comment