May 20, 2011

Ден на отворените врати за студенти от УАСГЗа пети пореден път Баумит отвори врати за бъдещите строителни инженери. Около 30 студенти от втори курс по специалността „Строителство на сгради и съоръжения” със своите преподаватели от УАСГ, посетиха най-модерната инсталация в България за производство на сухи строителни смеси. Студентите бяха приветствани лично от управителя на Баумит България Николай Бъчваров, който им представи накратко дейността на фирмата. Разделени на две групи бъдещите строителни специалисти проследиха технологичните етапи на производство съвместно с Главния технолог д-р инж. Красимир Делов. Инж. Христина Христова – архитектурен консултант на фирмата, изнесе и кратка презентация за иновациите на Баумит в областта на интегрираните топлоизолационни системи. Специално внимание бе обърнато на строгия контрол при производството и сертифицирането на системите с Европейско техническо одобрение по ETAG 004. Особен интерес сред студентите предизвика представянето на най-често срещани грешки, които се допускат при полагане на топлоизолационни системи.

Вижте още снимки на нашата страница във Фейсбук: www.facebook.com/baumitbulgaria

No comments:

Post a Comment