Jun 8, 2011

Сензационни резултати от измервания на въздуха около Вопфингер Баущофиндустри (централата на Баумит)

Измерванията на емисиите около завода на Вопфингер Баущофиндустри, както и допълнителните биомониторинг-измервания показват отлични резултати при всички стойности.

Вопфинг, 19 Май 2011г. - "Вече имаме черно на бяло доказателства, че нашите високи инвестиции в опазване на околната среда са се изплатили през последните години ", това коментира Манфред Тиш, изпълнителен директор на Вопфингер Баущофиндустри, относно актуалните резултати от новите измервания на замърсяването във Вопфинг. Резултатите са повече от впечатляващи: Всички измерени показатели, като прахови частици и азотен оксид, са не само доста под референтните стойности, но и са силно намалени в сравнение с последните измервания, като стойността на азотните оксиди е намаляла на половина.


Манфред Тиш, Управител на Вопфингер Баущофиндустри представи резултатите от последните измервания на околната среда: тревата около завода на Вопфингер е здрава и без увреждания.
Снимка: Баумит


Азотните оксиди са намалели наполовина
Измерванията бяха извършени от независимия институт NUA - Екологичен Анализ. За целта през периода от април до октомври 2010 г. в две контролни точки около централата са измервани всички релевантни фактори на околната среда. "През последните години инвестирахме повече от 50 милиона Евро в мерки за опазване на околната среда и стимулиране на развитието на региона ", обяснява Манфред Тиш. "Сега ни е особено приятно, че ефектът вече може да бъде доказан. Резкият спад на азотни оксиди например се дължи на съоръжението за денитрификация, което инсталирахме преди шест години. Намаляването на праховите частици стана възможно чрез изграждането на специална инсталация за преработка на вар, нов склад за суровини, както и на новия клинкер-филтър."

Тревата е в отлично състояние
Вопфингер направи още нещо: паралелно с измерванията на качеството на въздуха Вопфингер изготви чрез AGES (Агенция за здравеопазване и
безопасност на храните) изчерпателен биомониторинг. Анализирани бяха проби от тревата, събрани в специални контейнери и разположени на височина от метър и половина около централата. "Взехме решение за провеждането на тези допълнителни, доброволни процедури, защото чрез тревите, може да се обобщи цикълът на хранителната верига. Ако една крава яде заразена трева, това се отразява на нейното здраве" каза още Манфред Тиш. "Щастливи сме, че всички проби са показали, че нашето съоръжение за производство на строителни материали няма абсолютно никакво вредно въздействие."

Най-чистият завод за строителни материали в света
Усилията на Вопфингер са съсредоточени в по-нататъшното подобряване на въздуха около завода. По отношение на миризми и нива на запрашеност в момента в централата се случва нещо уникално. През юни влиза в в експлоатация първата в света инсталация за термично изгаряне в областта на цимента. Манфред Тиш споделя: "С новата инсталация на стойност 9,5 милиона евро ще работим на практика без миризми и прах. Вопфинг ще бъде най-чистият завод за строителни материали в света".

1 comment:

  1. Това може само да ни радва всички и да се надяваме, че в бъдеще подобни положителни резултати ще се показват навсякъде където има по сериозно замърсяване на въздуха.се пак ние живеем благодарение на него и е време да помислим за нашето здраве.Радвам се че ни пишете и разбрах за тази новина, очакваме още положителни статии.Много се радвам, че и тревата е в отлично състояние, понеже от почвата ние се храним с разлинчи плодов е и зеленчуци.

    ReplyDelete