Jun 24, 2011

Високобюджетните системи осигуряват по-голямо спестяване на енергия и комфорт и по-малки разходи за поддръжка

Автор: Строителство Градът
Линк към статията: http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=1108789Какви от предлаганите от вас продукти и материали, са подходящи за използване за саниране на жилищни сгради?
- Всички наши продукти са подходящи както за ново, така и за възстановително строителство. Продуктовата гама на "Баумит" предлага нискобюджетни топлоизолационни системи, системи от среден клас и висококачествени топлоизолационни системи, които са носители на най-новото и модерното в тази област. Бих искал да подчертая, че при по-високобюджетните системи спестяването на енергия е по-голямо, съответно опасността от появата на термомостове е напълно отстранена, отделните слоеве на фасадата са със сходни характеристики и съчетани помежду си образуват едно цяло. Съответно комфортът на обитаване е несравним, а разходите за последваща поддръжка се намаляват наполовина.
За съжаление у нас се смята, че щом е говорим за саниране, материалите трябва да бъдат колкото се може по-евтини и това е единственият критерий. Само за сравнение ще ви дам пример със Словакия, където санирането на 30% от панелните жилищни сгради се прави с най-качествената ни система "Баумит openКлимафасада".

Как оценявате възможностите на предстоящата мярка за саниране на жилищни обекти по програма "Регионално развитие" с бюджет от около 60 млн. лева?
- Нашата оценка е положителна. Надяваме се тази мярка да успее и да раздвижи дейността по подобряване на жилищния фонд. Освен енергоспестяващо значение програмата има и голям социален ефект – създават се работни места, създава се ново отношение към заобикалящата ни жизнена среда.

Как оценявате реализирания модел на демонстрационния проект на ПРООН?
- Демонстрационният проект за обновяване на жилищни сгради на ПРООН полага неимоверни усилия за убеждаване на гражданите в необходимостта от саниране и разясняване на механизма на финансиране, и то в условията на практически недействащ закон за етажна собственост. В този смисъл проектът създава добри практики, които да се мултиплицират по-нататък.
Смятам, че по отношение на техническите изисквания има още какво да се желае. Не може единствено цената да бъде определяща, защото по този начин големият потенциал, който имаме, за да постигнем добри енергоспестяващи резултати, ще бъде поставен на глинена основа.
Водещото трябва да бъде качеството на материалите и технологията на изпълнение. Влиза се с материали с ниска цена и съмнително качество. Не се мисли вложените материали да бъдат в системни решения. Никъде не се изисква топлоизолационните системи да бъдат сертифицирани по ETAG– с европейско техническо одобрение. Накрая ще се окаже, че в скоро време ще санираме вече "санирани" сгради, или че ефектът на енергоспестяване не е този, който очакваме.

Каква е вашата оценка за състоянието на изградения през последните 20 години сграден фонд, той нуждае ли се от обновяване?
- Има много сгради, които имат нужда от такова обновяване. Преди двадесет години почти нямаше сгради с топлоизолация. После се появиха такива с 2-3 см топлоизолационен слой. Имаше периоди, в които бяхме щастливи, ако инвеститорите се съгласяваха на 5 см топлоизолация.
Сега е известно, че нормите в европейски мащаб са много строги и това неминуемо вече рефлектира и у нас. За такива случаи създадохме "Баумит дуплекс" - система, която позволява, без да отстранявате старата топлоизолационна система, да сложите отгоре й нова, така че сградата да бъде осигурена по новите норми. По-подробно тази система е описана в нашия блог.

Как оценявате техническите възможности за пълноценно саниране на панелните блокове и за удължаване на техния ресурс?
- Техническите възможности са както при всички други сгради. Вече има отлични материали за цялостно обновяване – от покрива, през стълбищата до фасадата и околните пространства. Липсва обаче добър закон, който да регламентира управлението на етажната собственост в условията на наличие на голям брой собственици.
Законът за етажната собственост не успява да се справи с вътрешните противоречия между собствениците на жилища. Трябва да се регламентира създаването на външни (за блоковете) управители на собствеността, които да се избират от общото събрание на етажната собственост и които да изпълняват функции по поддръжка, обновяване и ремонт на собствеността. Изразходваните средства трябва да се разпределят и с тях да се задължават отделните собственици съгласно дяловото им участие (когато става въпрос за съсобственост) или с целите суми, когато ремонтът/обновяването са изпълнени в рамките на собствеността на лицето. Само така ще предотвратим превръщането на многоетажните сгради в "гета", от които малко по-платежоспособните хора ще гледат по-скоро да избягат и така още повече ще се задълбочават социалните проблеми.
Крайно време е главните архитекти да изпълняват стриктно задълженията си и да не допускат частични промени в архитектурния облик на сградите, когато са в противоречие с естетиката на сградата. Органите за строителен надзор от своя страна да налагат сериозни глоби при нарушения, свързани с промяна на външната архитектура на сградата чрез частична (само на отделни жилища) смяна на дограмата, остъкляване на балкони или топлоизолиране.

Какви са основните технически и административни трудности при обследването на сградите?
- От техническа гледна точка - става въпрос за стари сгради, построени преди около 50 и повече години. Често липсва добра документация; чертежи, детайли, които да посочват какво е заложено за изпълнение по проект – конструкция и като топлоизолационни мероприятия; липсват и екзекутивни чертежи. Дори за тези сгради, които са изпълнявани по стандартизирани проекти – панелните блокове (с готови панели от домостроителните комбинати), не може да се гарантира качествено изпълнение, съобразено стриктно със заложеното.
При тогавашното строителство не е имало високи и строги изисквания по отношение съхранението на енергия в сградата. Това е предпоставка детайлите да не са на много добро ниво по отношение на топлоизолационните свойства на панелите (наличие на термомостове), от една страна, а от друга – те да не се изпълняват съвсем прецизно (липсвал е достатъчен контрол).
Към момента топлоизолационните характеристики на фасадите могат да се проверяват само косвено – чрез прилагането на индиректни методи, например направа на термографски снимки или използване на апаратура, която изчислява обобщения коефициент на съпротивление срещу топлопреминаване, и др.
Съществуват и административни трудности. Огромният брой жилища в сградите са частна собственост, което изключително затруднява прецизното изследване на топлоизолационните им характеристики поради затруднен достъп до желаните точки за измерване. Не всички фирми за обследване разполагат изцяло с необходимата техника и опит при изследване на сградите.
Процесът на обследване е в известна степен само формален, базиран на документи за използваните материали, без да се отчита технологията за изпълнение на топлоизолационната система.

1 comment:

  1. Много нови неща прочетох тук и се надявам и да продължавате да ни информирате. Все пак това, че ще се вложат материали с ниска цена и съмнително качество вече не ми харесва за качеството , но ето че няма пълно щастие. Би трябвало да се обмисля неща, които да бъдат от голяма полза както сега, то така и след няколко години.И това, че с огромният брой жилища в сградите са частна собственост, което изключително затруднява абсолютно всичко е отделен проблем, но все пак да се намери място,което не е така застроено.

    ReplyDelete