Jul 11, 2011

Дюбелиране на топлоизолациите – какво по-лесно от това !?

ГРЕШКИ ПРИ ДЮБЕЛИРАНЕ

(Ето какво се случва, когато подценяваме значението му и се отнасяме с пренебрежение към технологията на изпълнение и подбора на дюбелите)Дюбели-свидетели!
Минимално дюбелиране на висока сграда върху бетонова основа. Дюбелите не са подходящи за топлоизолационна система.


Стара войнишка манерка? - Не, това е фасада!
При набиването не е съблюдавано дюбелите да хлътват в топлоизолационната плоскост, вследствие на което при шпакловане на главите им са се появили неравности по повърхността.Крайна визия след лошо дюбелиране
Инвеститорът спокойно може да преброи количеството на вложените дюбели!Проверка на недостатъчното дюбелиране с просто око

Освен това шпакловъчният слой е твърде тънък.
А тук дюбели изобщо няма….
Кога е необходимо да се дюбелира?

Необходимо е да се дюбелира:

-При топлоизолация от фасаден експандиран полистирен и минерална вата (ламели)(Изключение се прави при лепене на горепосочените плочи при нови зидарии от:
- плътни и кухи тухли;
- кухи и плътни цименто-свързани зидарийни тела.)
- Дюбелиране е необходимо, когато площното тегло на системата надвишава 30 kg/m² и/или височината на сградата надвишава 25 m;
- Когато срязващите напрежения по фасадата превишават якостите на опън при EPS-F: TR 150 (150 kPa), респективно при MW-PT: TR 80 (80 kPa).
-Върху съществуващи мазилки и бетон се дюбелира винаги.


Защо се налага да дюбелираме?

Сила на вятъра

Пренасяне на товара на залепена интегрирана топлоизолационна система при
допълнително механично закрепване.
Посредством лепилния слой, поетото натоварване от смучене на вятъра се предава в основата.Как се предава силата на смучене?


Чрез главата на дюбела (A), силата на смучене на вятъра се предава
през зоната на разтваряне (B) до основата. При това връзката (C)
между лепило/плоча и лепило/основа се натоварва трайно.

Само дюбели за ИТИС с висока сила на закотвяне и достатъчно устойчива глава могат да осигурят дълготрайна триеща връзка за ИТИС.


Вектори на силата на вятъра
Дюбелиране: основи, плоскости
Колко дюбела на м2?


Като правило важи мин. 6 дюбела/м²
-До 50 m височина на сградата
-До 135 km/h скорост на вятъра
-При по-високи стойности: по указания на проектантаСхеми на дюбелиране

Дюбелиране в крайни зони
Пример за определяне на крайна зона
Схеми на дюбелиране в крайна зона
Пресмятане дължината на дюбела
Дебелина на ТИ плоча: 100mm
Лепилно легло: 10 mm
Стара мазилка: 20 mm
Дълбочина на анкериране: 25mm
Дължина на дюбела: 155mm


Пробиване на отвори за дюбели


-Дюбелирането започва след втвърдяване на лепилото;
-Извършва се през лепилния слой;
- Въртене с удар при бетон или плътни тухли,
- Само с въртене при кухи тухли или газобетон;
- Внимава се да не се повреди армировката.
- Дълбочина на пробиване (дължина на дюбела + 10–15 mm).


Видове Баумит дюбелиЕксплоатационни категории на дюбелитеБаумит дюбел набивен SD8


Сертифициран с европейско техническо одобрение (по ETAG 004) набивен дюбел със
стоманена поцинкована игла

Област на приложение:
бетон, лек бетон, плътни и кухи тухли;
- С пластмасова набивна тапа в цвят, в зависимост от дължината на дюбела;
- С несиметрично разтваряне в зоната на анкериране, за постигане на по-добро закотвяне;
- Дълбочина на анкериране: ≥ 35 mm;
- Материал: Полипропилен;
- Дължини: от 110 mm до 230 mm


Баумит универсален дюбел STR U


Универсален навивен дюбел, подходящ за всякакви основи, сертифициран с европейско техническо одобрение (по ETAG 004), за дюбелиране на топлоизолационни плоскости от EPS-F и минерална вата

- Възможност за полагане на капачка от топлоизолационен материал (рондела) или стандартно зашпакловане;
- Дълбочина на анкериране: ≥ 25 mm / за газобетон ≥ 65 mm;
- Монтаж на дюбела с помощта на специален накрайник;
- Дължини: от 115 mm до 295 mm.


Дюбелирайте
- Достатъчно
- Внимателно
- Професионално

No comments:

Post a Comment