Aug 30, 2011

Изолационни материали под екологична лупа
Най-добра оценка за стиропора

Новите екологични продуктови декларации преобръщат досегашната класация на изолационните материали.

Наскоро организацията ЕСО (Environmental Construction Products Organisation/Организация за екологични строителни материали) в Бон, Германия, публикува най-новите екологични продуктови декларации за строителни продукти, съобразно стандарта ИСО 14025 (Етикети и декларации по отношение на околната среда). Избирателно за цяла Европа бяха изследвани под ”екологична лупа” изолационните продукти от стиропор, произведени в 24 завода в 13 държави. Австрия имаше особено силно участие с екологични данни от пет производителя.

Сравнението на стиропора с различни алтернативни изолационни материали доведе до извънредно интересни резултати.

Управителят на „Дружеството за защита качеството на твърдата полистиренна пяна” (GPH) д-р Клеманс Демацсек посочва: „Резултатите преобръщат досега публикуваните класации на изолационни материали и потвърждават, че все по-често изразяваните напоследък съмнения относно екологичността на стиропора са напразни”. При производството на изолационни материали за интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС) има един ясен победител: стиропорът. Взети са предвид не само потреблението на невъзобновяеми енергийни източници, но и индексът ∆OI3, чрез който се следи въздействието върху парниковия ефект и образуването на киселинен дъжд. Стиропорът има отчетливо по-добри показатели в сравнение с минералната пяна и каменната вата, както и пред „екологичната алтернатива” дървесен фазер.

Таблица1: Производство на изолационни материали за топлоизолационни системи според екологичните продуктови декларации (EPDs).

ТоплоизолацияОбемна плътност (kg/m³)Топлопроводимост (W/mK)Използване на невъзобновяема енергия (според функционалната единица)Индекс ∆OI3 (парников ефект, киселинен дъжд)
EPS сив15,00,03239,361,93
EPS бял15,00,03647,342,37
Дървесен фазер180,00,04577,313,39
Минерална пяна115,00,04563,724,46
Каменна вата150,00,04077,409,74


Особеното при новите екологични продуктови декларации за различните видове стиропор е анализът на целия жизнен цикъл на продукта – от производството до третирането на отпадъка. Това наблюдение отива извън прилаганите досега строителни наръчници. За съжаление само за малка част от строителните продукти са налични подобни данни.

Факторът 200: Стиропорът доказва висока енергийна ефективност

Стиропорът е наистина продукт, производен на нефта, но при производството му е нужно съвсем малко количество суровина. Това се обяснява с факта, че стиропорът се състои от 98 % въздух и 2 % полистирен, като скелет на клетките. Само 0,1 % от употребявания нефт се използва за производство на стиропор. Енергийната амортизация подчертава това по впечатляващ начин. При термичното саниране на една сграда от 70-те години със стиропорни топлоизолационни плоскости, цялата първична енергия за производството се връща от 2 до 4 месеца. През целия жизнен цикъл на продукта се отчита 200-кратна възвращаемост на влаганата първична енергия.

„С всеки литър нефт, от който се произвежда стиропор, можем да спестим до около 200 литра гориво за отопление. Казано още по-нагледно: всеки кубически метър стиропор спестява гориво, колкото за 30 хиляди км. пробег на един автомобил”, разяснява ефективността на стиропора в топлоизолационните системи управителят на „Дружеството за защита качеството на полистиренната твърда пяна”. По негово виждане, няма по-разумна употреба на нефта, от тази за производство на топлоизолация.

Детайлна информация за екологичните продуктови декларации може да се намери в www.styropor.at

No comments:

Post a Comment