Sep 29, 2011

Връчване на втора награда за сезон „Лято”

Г-н Мартин Марков (в средата), управител на фирма Марто-М ЕООД получи наградата за второ място за обект № 16 от колекция Лято „Сграда със смесено предназначение в гр. Велико Търново, ул. Независимост 7”. Инвеститор на сградата е фирма Модеа С ЕООД. Строителната фирма отдавна е завоювала признание за перфекционизма си при изпълнението на фасади. За дълготрайността на санирането голяма роля играят и добре подбраните материали – Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие Нанопор мазилка.
http://fs.baumit.bg/en/?page=viewfasada&id=34


No comments:

Post a Comment