Nov 1, 2011

ЗАЩО ПАДАТ ФАСАДНИТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Като причина за пораженията бе посочен силният вятър. Всъщност щетите са нанесени вследствие на повсеместната некомпетентност – от избора на материали до контрола върху тяхното влагане.

Наскоро по пресата се появиха съобщения отново за паднали топлоизолации и то на вече „санирани” блокове. Да не говорим, че блоковете са по важни програми, в които освен потърпевшите собственици има дял и държавата.

Посочените случаи показаха много ясно, че проблемът с топлоизолирането изключително сериозен. Тази строителна дейност се подценява, към нея се подхожда с пренебрежение. Контролът върху нея е сведен до минимум, а самите контролиращи явно не знаят какво да контролират.
От само себе си се налага да изтъкнем следните проблеми:
1. Наблюдава се очевидна некомпетентност, а някъде и умишлена злоупотреба в подбора на материалите, които се полагат, с цел поевтиняване.
2. Не се използват сертифицирани системи от материали, което е задължително за всички „нормални” държави в европейския съюз.
3. Наяве излиза строителната неграмотност или още по-лошо – нехайството, при изпълнение на топлоизолационните работи.
4. Спестяват се важни детайли при изпълнението.
5. Липсва всякакъв контрол по отношение на спазване на нормите за топлоизолиране и технологията за полагане на топлоизолационни системи, особено при топлоизолиране на стари сгради.

За много «строители», дори и днес, топлоизолация означава залепяне по някакъв начин на някакви плоскости по стената, без да се взема в предвид, че плоскостите са само един от елементите на топлоизолационната система.


Доказателство за всички тези твърдения са приложените снимки, на които ни удивява строителното „майсторство” на вече частично „поправена” фасада. С просто око могат да се видят следните грешки:

1. Недостатъчна е дебелината на топлоизолационните плоскости. В момента в България за 25 см тухлен зид е необходимо дебелината на топлоизолационната плоскост от експандиран полистирен да бъде 10 см. И ако на някого това се вижда много, нека погледне към западните държави, където в Австрия и Германия нормите указват по изчисления 14-16 см дебелина на топлоизолацията.

2. Реденето на топлоизолацията е повече от безобразно. Правилото е топлоизолационните плоскости да бъдат залепвани по начина, по който се редят тухлите - с разминаване на фугите на ½.

3. На снимката ясно личи как плоскостите са лепени на топки с цел – да се претупа работата и да се пести лепило. Правилото за лепене на плоскостите от експандиран полистирен е това да се прави по метода ивици и топки ( ивици по краищата на плоскостта и три топки в средата). Лепенето с ивици е абсолютно задължително, първо – защото се осъществява оптимална контактна повърхност между топлоизолацията и основата и се подравнява добре фасадата и второ - защото по този начин въздухът между стиропора и фасадата се затваря и се избягва получаването на коминен ефект по фасадата, който при евентуален пожар може да бъде фатален.

4. Качеството на лепилото също е съмнително, след като то е позволило отлепяне, без да има никаква следа от сцепление между него и плочите или основата.

5. Некачественото е и дюбелирането с така-наречените на шега „дюбели-свидетели”, чието предназначение въобще не е да са на фасадата. Правилото е мин. 6 дюбела на м2 (специално разработени за фасада), и задължително сгъстяване на дюбелирането в крайните зони на фасадата (където ветровото натоварване е най-голямо), като броят на дюбелите в тези зони се изчислява и зависи от височината и широчината на фасадната плоскост, но по правило е мин. 8 бр. на м2.


6. От другата страна на сградата се вижда и крайното покритие – пастообразна мазилка, която също ни „удивява” с качества и явно е подбрана по схемата – да излезе най-евтино. Още отсега личат некачествени пигменти, съмнителна структура и гънки, получени вследствие на лошо сцепление с основата, което може да е вследствие на некачествено грундиране и най-вероятно спестяване на диагоналното армиране при ръбовете на отворите и некачествено армиране при ръбовете на фасадата.Какви изводи можем да направим от написаното дотук?

Дори когато всички използвани продукти са произведени за нуждите на топлоизолирането и сами по себе си са с приемливо качество, (а случаят явно не е такъв), но не са изпробвани в комбинация един с друг, не може да се гарантира дълготрайността на изпълнената по този начин фасадна топлоизолация. За да стане на всеки още по-ясно, това означава да събереш добри евтини части от различни марки автомобили, да ги сглобиш и ..…, каквото се получи.

Какви са последиците?

От една страна, инвеститорите, които са похарчили немалко пари, търпят непоправими загуби. От друга – така наречените „изпълнители” в никакъв случай не са получили по-малко пари за своите строителни безумия от останалите си колеги, които стриктно и безпрекословно спазват технологичните изисквания.


Какво трябва да се направи?

Крайно време е и обществото и всеки инвеститор, било той обществен или частен да разбере, че топлоизолирането е жизнено важно както за енергоспестяването, така и за комфорта и здравето на обитателите на едно жилище, и за дълготрайността на експлоатация на една сграда. Освен изолационни свойства, топлоизолационната система изпълнява и функцията да защитава конструкцията. Затова, продуктите за топлоизолиране по фасадата, трябва да образуват едно цяло с конструкцията на сградата, трябва да са изпитани в система, която да отговаря на утвърден стандарт.

Влагащият пари в енергоспестяващи мерки субект много трябва да внимава какви материали са залегнали в документацията и кой ще ги преработва. Често пъти в тръжните документи се залагат стойности, които не отговарят на никакви норми. Избират се фирми-изпълнители само по критерий „цена” и то на м2 за труд плюс материали, без да се търси доказателство за това, обучена ли е съответната фирма да полага топлоизолационни системи, колко квадрата е изпълнила и каква гаранция поема тя за нейната дейност.

Необходимо е надзорният орган да бъде подробно обучен какво да контролира, и да се изискват подробни детайли за изпълнение на топлоизолацията по фасада. Такива детайли Баумит е разработил в dwg. формат и предоставил за свободно ползване на своята интернет-страница от всички специалисти.

Изпълнителят задължително трябва да има сертификат, че работниците му са обучени за тази дейност. Така поне отчасти ще се избегне закупуването на възможно най-евтините, често изобщо непригодни за целта, материали и полагането им по „собствена технология”. (Баумит България разполага с признат от държавата обучителен център, който има програма за получаване на квалификация по дейността топлоизолиране.)

Важно е още да се знае:

В рамките на Европейския съюз е в сила „Ръководство за издаване на европейски технически одобрения за интегрирани топлоизолационни системи с мазилково покритие” (ETAG 004), разработено и прието от Европейската организация за технически одобрения (ЕОТА).

Сертифицирана Интегрирана Система означава, че съответният производител, въз основа на множеството лабораторни и натурни тестове, носи гаранция за нейната ефективност.

1. Задължително е топлоизолационните плоскости да бъдат специално произведени за полагане по фасада и дебелината им да бъде съобразена с действащите норми и наредби.

2. От съществено значение за ефективността на една топлоизолационна система са лепилните и шпакловъчните смеси. Те трябва да са специално разработени за съответните топлоизолационни плоскости (в никакъв случай да не се лепи с лепила за плочки) и да гарантират надеждно във времето сцепление към основата и повърхнинна твърдост на системата.

3. Съставна част на всяка топлоизолационна система е крайното покритие – необходимата структурна мазилка която защитава системата и външно придава завършен вид на сградата в структура и цвят.

4. Дюбелите и мрежите, които се влагат в системите, създават необходимата им устойчивост на пукнатини и осигуряват надеждно закрепване срещу атмосферни влияния, затова качеството им е от особено значение.

5. Предлаганите сертифицирани системи се придружават с подробни указания и ръководства за полагането им. (Такова можете да намерите и на нашата интернет-страница). Избирайки сертифицирана система инвеститорът и изпълнителят са застраховани срещу неправилни решения. Добре изпълнената фасада остава за цял живот и не би трябвало към тази инвестиция да се отнасяме лековато.

инж. Надя Начева
Маркетинг директор на Баумит България ЕООД

12 comments:

 1. Отлична публикация!
  Остават няколко въпроса:
  1.Кога ще имаме актуална наредба за изпълнение и приемане на фасадни топлоизолационни системи, която да въведе всички необходими изисквания по отношение на монтажа на системите, така че качеството на изпълнение да бъде на на нивото на качество на сертифицираните по ETAG 004 системи?
  2.Как да накараме институциите, при провеждането на тръжни процедури, а и впоследствие, при изпълнението, да обръщат много повече внимание върху качеството, както на отделните продукти, така и на системите като цяло, а не да се съсредоточават върху стремежа за поевтиняване, резултатите от което са налице?

  Екипът на "Хенкел България" ЕООД е готов да работи по решаване на тези въпроси съвместно с всички заинтересовани от това да имаме качествено изпълнени с качествени материали топлоизолационни системи.

  инж.Николай Мравов
  Ръководител Технически Отдел на Направление Лепилни Технологии на "Хенкел България" ЕООД

  ReplyDelete
 2. За съжаление "майсторите" в България никакъв закон няма да ги вкара в пътя. Вижте реакцията на един един участник в строителен форум след като е даден линк към тези статии:

  "И да се нарича подемната сила по Жуковски "сила на смучене" е меко казано недоразумение.

  И защо ги няма динамичните явления ???

  И първо BAUMIT да си изправят технологията на лепене - всичките им примери са на топки.
  Въобще " Правилото за лепене на плоскостите от експандиран полистирен е това да се прави по метода ивици и топки ( ивици по краищата на плоскостта и три топки в средата).", препоръчано от BAUMIT е абсолютно неиздържано, нито доказано със сериозни аргументи.
  Ама иначе как ще си продават дюбелите !!!
  А така - лесно, майсторите виновни - едни не вкарали достатъчно главата в изолацията, при другите мазилката била тънка,
  абе за моряка и водораслите, ракетата и космоса, и тъй нататък до шопския...

  Западните компании смятат, че българите са аборигени, и могат да ги премятат както намерят за добре с подобни твърдения...
  Обаче всички техни продукти, внасяни в България, са специално произведени за България.
  Това говори повече от красноречиво. "

  Има ли смисъл да се говори с такъв човек според вас и как бихте го убедили че сте прави.
  Иначе ви поздравявам ви за хубавите и изчерпателни статии които сте публикували. Дано повече хора да достигнат до там, че да уважават собствения си труд и да са горди с него, а не само да реализират бърза печалба на гърба на бедни и неинформирани хора. Поздрави

  ReplyDelete
 3. От моя опит знам, че падането на ФАСАДНИТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ се случва само и когато работата е свършена некачествено и материалите, които са използвани също не отговарят на стандартите за този тип дейност. Имали сме случаи, в които е трябвало да се гради отново, въпреки, че е имало вече изградена топлоизолация. Практиката показва, че подбора на такава фирма, която държи на това да остане в този бизнес, е от голямо значение за крайния резултат.

  Публикацията е наистина уникална и много хора трябва да я прочетат, за да имат едно на ум при направата или даже подбра на фирма, занимаваща се с поставянето на топлоизолация.

  Успехи на блогъра и му пожелавам все такива интересни и информационни статии да публикува тук. ;)

  ReplyDelete
 4. Поздравления колеги, много добра и изчерпателна статия. Определено може да е много полезна на хора, искащи качествено направена топлоизолация.
  И като мнение ще добавя, че това наистина е сериозен проблем и по някакъв начин трябва да може да се търси отговорност на майсторите, като свършат работата през пръсти.

  ReplyDelete
 5. Първо да уточним това че има паднали изолации в повечето случай се дължи на факта че с поставянето на топлоизолации се стремим да изправяме сгради! И то с разлики от по 20см и нагоре. Кажете кое лепило колкото и качествено е то ще издрържи Бау Мит може би а :Д смешни сте

  ReplyDelete
 6. Благодаря за статията точно в този момент ми е изключително полезна понеже се наблюдава и в нашият блог нещо като леко разпадане ,което не би трябвало да се получи и то само след година обновления.Може наистина сградите да са малко или много криви, но това не бива да се бърка в качествената изолация, която никак не е евтина.Не знаех, че съществува и у нас Сертифицирана Интегрирана Система което означава, че съответният производител, въз основа на множеството лабораторни и натурни тестове, носи гаранция за нейната ефективност, но така и трябва да бъде нали сме в Европейският съюз все пак би трябвало и стандарта на качество да бъде по висок а не само цените.

  ReplyDelete
 7. Определено статията ви е доста полезна.За жалост често виждаме как се разпада на места новата изолация което е ужасно особено за собствениците,които са дали толкова пари, но не са получили качество в замяна.Това може да се случи ако всичко се е монтирало когато вали дъжд и не е засъхнал добре материала,който трябва да стегне или често срещаният проблем по малко материал и пирони,които държат самата изолация.Добре че познавам хора,които работят това и аз съм доволна, че не знам на какви щях да попадна.

  ReplyDelete
 8. Много ви благодаря за тази статия и за всичките снимки,които сте направили.Така ми става напълно ясно какво трябва да направим и как не бива да се получава и съответно обратното.Едно е да прочетеш всичко, но съвсем друго е да го видиш и на снимка.Така схващаш по бързо и не са нужни допълнителни обяснения.Лично на мен ми харесва този червеникав цвят,който са избрали, но все пак всичко е до вкус.Малко червеникаво с едно тъмнокафяво на места мисля, че ще стои идеално на подобен тип къща.

  ReplyDelete
 9. Много хубава и информативна статия. Не знаех, че дюбелите в краищата на фасадата трябва да са по голям брой. Като се замисля, не мисля и че някой друг се сеща да направи така, защото където и да съм гледал не съм виждал такова нещо. Много ценна информация предоставяте.

  ReplyDelete
 10. Радваме се, че сме Ви били полезни!

  ReplyDelete
 11. Изключително изчерпателна и полезна информация. Благодаря, ще се възползвам от нея.

  ReplyDelete