Nov 2, 2011

Медицински университет в Плевен с Баумит енергоефективна фасада!3800 м2 фасада на Медицинския университет в гр. Плевен се санират с Баумит топлоизолационна система. Проектът по обновяването и превръщането на сградата в енергийно ефективна е дело на арх. Красимир Попов от фирма „Проконсулт” – гр. Плевен. Арх. Попов, който се отличава с особена прецизност при проектиране на детайлите и контрол върху изпълнението им, се е доверил на сертифицирана топлоизолационна система Баумит Про. Дебелината на топлоизолационната плоча Протерм е 7 см, а крайното покритие е Баумит Силикатна мазилка. Изпълнител на фасадната топлоизолация е фирма ЕТ „Васил Костов”.


No comments:

Post a Comment