Nov 22, 2011

Особености при изпълнение на топлоизолационната система с Баумит СтарТерм плочи (експандиран пенополистирен EPS-F plus)

В последните години все по-широко приложение в практиката намират сивите експандирани плочи за фасадна топлоизолация. За разлика от белите плочи, тези са с графитна добавка, което подобрява топлоизолационните им характеристики с около 20%.

Баумит България предлага на българския пазар няколко разновидности на тези плочи. Това са Баумит СтарТерм, Баумит open plus и Баумит open reflect. Първата от тези плочи е стандартна, докато другите две са иновативни, разработени и патентовани от австрийския концерн. Отличителното качество на „open plus” и „open reflect” плочите е високата паропропускливост (съпротивление срещу дифузия μ ≈ 10).

Наред с предимствата си по отношение съхранението на топлина, тези плочи имат някои особености, които трябва да се съблюдават при изпълнение на топлоизолационната система на обекта. Те са свързани най-вече със сивия цвят на плочите, предизвикан от наличието в тях на графитни частици. В какво се състои същността на проблема?! Той възниква само в определени периоди от годината, т.е. свързан е с атмосферните условия. Обикновено при полагане на плочите през топлото лято или в студената зима (разбира се при температури ≥ 5°С) особености не се наблюдават. Проблемите са през интервала ранна пролет и късна есен. Какво се случва тогава?

Нощната температура през месеците март-април и октомври-ноември пада до сравнително ниски стойности, много често и под 5°С. В сутрешните часове, на обекта майсторите забъркват изстиналия материал, обикновено, със студена вода и лепят плочите върху студената стена. При хубаво време, малко по-късно, слънцето започва да напича източната, а по-късно и южната фасада. В обедните часове то вече е толкова силно, че температурата на въздуха е 18-20°С, а температурата на повърхността на топлоизолационната плоча, поради сивия й цвят, достига 45-50°С. В същия момент от другата им страна, към стената, температурата се е запазила около минималните 5-6°С. Тази огромна разлика между двете повърхности (от около 40-45°С) води до температурни напрежения в плочата и до стремежа й да се огъне. И когато лепилото в тези първи часове след залепването все още e прясно и не е набрало достатъчна якост, макар и минимално, и практически невидимо, огъването води до отлепване на плочата от лепилния слой. Ефектът се усеща след няколко дни, когато вследствие допир или натиск, тези плочи понякога се отделят от фасадата.
В същото време, плочите залепени на северните фасади нямат този проблем и остават здраво залепени за основата. Там слънцето не нагрява пряко повърхността им и те не се напрягат и огъват.

За предотвратяване на този неблагоприятен ефект, който често води до неоснователни рекламации, можем да препоръчаме следните мерки:
  • Защита на фасадите (особено онези, които се огряват от слънцето) с Фасадни мрежи;
  • Използване на Баумит open reflect – топлоизолационни плочи. Тези плочи имат специално, бяло на цвят покритие от външната си страна, което предотвратява възможността от силното нагряване на повърхността им;
  • Избягване на часовите интервали със силно слънцегреене при лепене на плочите.

No comments:

Post a Comment