Dec 6, 2011

Студентски Life® уъркшоп за новостите при Баумит

На 2. и 3. декември 2011 в сградата на Техническия университет в София беше организирана нова среща на бизнеса с практиката, инициирана от международната студентска организация АIESEC България и подкрепена от Баумит България. Конференцията целеше да запознае студентите с бизнеса и да ги приближи до реалните му проблеми, като им постави задачата да решават казуси, срещани в реалния фирмен живот.

С интерес бе посрещната презентацията за иновациите на Баумит България. Студентите от УАСГ, записали се за участие, бяха първите в България, които се запознаха с новата цветова концепция за фасада Baumit Life®. Концепцията Baumit Life е съставена от 888 цвята и е плод на усилията на голяма група специалисти от Европейския център за проучвания и развитие на Баумит. В нея са отразени не само настоящите, но и бъдещите тенденции по отношение на цветовете за мин. 30 годишен период от време.

Пред студентите бяха представени новите цветови каталози, разработени за различните типове клиенти - проектанти, строители, търговски фирми и крайни клиенти и множество инструменти, целящи да улеснят избора им на цвят.

След като изгледаха имиджовата презентация Baumit Life® и уникалните рекламни спотове, бъдещите архитекти, строителни инженери и специалисти по геодезия се разделиха на няколко групи и започнаха творчески уъркшоп по задание на Баумит. Под слогана „С Баумит всички цветове са възможни” студентите разработиха няколко стратегии за запознаване на клиентите с необятните възможности на новата цветова програма Baumit Life®. Младите хора подходиха към конкретните задачи творчески, непредубедено и с много ентусиазъм. Кипеше истинска екипна работа, като отборите получиха много практически насоки от специалистите от Баумит. Фасилитаторите от АIESEC се представиха на ниво като организатори и се погрижиха за мултимедийната обезпеченост и обстановката.

След няколкочасова работа по групи, всички се събраха отново заедно, за да представят пред своите колеги идеите си. В презентациите видяхме 3D-визуализации, картини, интерактивни игри и дори чудесни идеи за благоустрояване на градската среда, което говори за социалната ангажираност на младежите. Имаше изключително свежи хрумвания:

„888 причини да изберете Баумит”,

или новаторско тълкуване на формулата на Айнщайн за запазването на енергията, погледнато през пъстрия колориметър на новата палитра Baumit Life®:

Еngineering = Modern buildings X Colours2.

В края на деня непредубеденото жури от Баумит се събра, за да оцени представянето на отборите. Гласуването беше много оспорвано, тъй като презентациите изобилстваха с оригинални и социално-ангажирани идеи, които биха могли да намерят своето практическо приложение.

Своята порция слава получи отборът с най-добре изработена концепция, с най-креативни идеи, най-добрият презентатор, както и авторът на най-веселото рекламно послание. Излъчването на победителите беше истинско шоу – с подаръци, много усмивки и одобрителни възгласи и ръкопляскания. Накрая всички – участниците, фасилитаторите и лекторите от Баумит България се снимаха заедно и си пожелаха взаимно нови подобни срещи, които да създават солидни мостове между теорията и практиката.Участници и наградени в студентски уъркшоп Baumit Life,
03.12.2011, Технически университет София


Отбор № 1 „Five” – целева група „Архитекти”:

1. к. инж. Явор Павлов
2. к. инж. Боряна Вълева
3. к. инж. Димитър Милев
4. к. инж. Силвия Брозиг
5. к. инж. Мария Пантушева
6. к. инж. Владимир Пенев

Отбор № 2 „Черешка” – целева група „Архитекти”:

1. к. инж. Василена Александрова
2. к. инж. Ива Ралчева
3. к. инж. Сава Георгиев
4. к. инж. Пенка Начева
5. к. инж. Анна Георгиева

Отбор № 3 „Ракета” – целева група „Строителни фирми”: (Отборна награда за „Най-добре реализирана концепция”)

1. к. инж. Димитър Гошев
2. к. инж. Евгени Виячев
3. к. инж. Ивета Стойчева
4. к. инж. Николета Шопова

Отбор № 4 „Комета” – целева група „Търговци”:

1. к. инж. Диляна Терзиева
2. к. инж. Иванина Йовчева
3. к. инж. Петър Живков (индивидуална награда за „Най-добър презентатор”)
4. к. инж. Станислава Петрова
5. к. инж. Константин Кафтанджиев

Отбор № 5 „Team LAB” – целева група „Крайни клиенти”: (отборна награда „Най-много социално ангажирани идеи”)

1. к. арх. Цветомира Иванова
2. к. арх. Калина Терзийска
3. к. арх. Ивелина Минчева
4. к. арх. Николай Недков (индивидуална награда за „Най-весела рекламна идея”)
5. к. арх. Снежина Алексиева

No comments:

Post a Comment