Sep 19, 2012

Грешки при полагане на мазилки за топлоизолационни системи

Крайните фасадни покрития придават на сградата атрактивен, естетичeски въздействащ облик, но същевременно служат и като защитен слой за конструкцията й. При търсенето на модерни решения, днес в подробности се изучава въздействието на околната среда върху външните мазилки. Изискванията към тях непрестанно растат.

Вложените строителните материали на обекта са под постоянното въздействие на температурата, атмосферните влияния, вятъра и особено на водната агресия. За да се ограничи това въздействие, строителните елементи на сградата трябва да се защитят по подходящ начин, с правилно подбрани крайни покрития.

Но качествата на влаганите мазилки са само едната страна на „медала”. Другата страна е: качеството на полагането им, спазването на технологията при работа.

Важно при подбора на крайните покрития е да се анализира и оцени в детайли основата, върху която те ще се полагат и внимателно да се подбере времето на полагане. Прекалено студеното, както и прекалено горещото време не са подходящи за нанасяне на мазилките. Оптималните температури за тези операции обикновено са в късна пролет и ранна есен. Когато инвеститорът се е спрял на дадено крайно покритие трябва да знае, че добрите фирми предлагат мазилките като елемент от фасадна топлоизолационна система. И това не е някакъв механичен сбор от материали, а компоненти, изпитани и доказани, че могат да „работят” съвместно. Когато е избрана подходящата топлоизолационна система, с подходящо крайно покритие, инвеститорът може да е спокоен, че получава качествен комплексен продукт с необходимата гаранция. Фирма Баумит България, след стриктен контрол по време на изпълнението на фасадата, дава до 15 години гаранция за топлоизолационните си системи, с крайно покритие пастообразни мазилки.

Контролът при изпълнението е задължителен при издаването на гаранция. Това се налага, защото Изпълнителят често, за да спести време и средства, не спазва зададената технология на работа, което компрометира цялата система. Основните грешки при полагане на крайните покрития могат да бъдат систематизирани в следните точки:

1. Подготовка на основата – Това е елемент от изпълнението, на който не винаги се обръща достатъчно внимание, а в редица случи оказва най-силно влияние върху здравината и дълготрайността на покритието. Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, добре почистена от мръсотия, прах, несвързани частици, да осигурява добро сцепление с мазилката/боята. При лоша основа крайното покритие може лесно да бъде компрометирано. А това се случва при: 1) отсъствието на шпакловъчен слой в полаганата топлоизолационна система, или 2) при липсата на армировка от стъклотекстилна мрежа, интегрирана в шпакловката, или 3) неподходящ материал за шпакловане на топлоизолационните плочи, 4) недостатъчна дебелина на шпакловката, 5) шпакловка, положена през стъклотекстилната мрежа – това възпрепятства доброто й сцепление към основата и води до подкожушването и отлепянето й заедно с мазилката от стената;


2. Мазилката изисква полагането на грунд за осигуряването на добро сцепление към основата. Отсъствието му или недостатъчното му количество води до отделяне (олющване) на мазилката от основата;


3. Пастообразните мазилки, които най-често се използват като елемент на интегрираните топлоизолационни системи за фасадата могат да бъдат на различна основа – минерална (силикатните мазилки), полимерна (акрилатните и силиконовите мазилки) или комбинации между тях. В зависимост от това, към всяка мазилка се поставят различни изисквания по време на полагане и съхнене. Мазилките на полимерна основа (Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп) трябва да се полагат при температури на въздуха и основата между 5°С и 30–35°С. Тези мазилки допускат полагане и при по-ниски температури ≥ +1°С, но с използването на специални добавки (например Баумит СпийдТоп). Те съхнат „отвън–навътре”, като първоначално образуват филм на повърхността. Тази повърхностна ципа възпрепятства изпарението на останалата все още отдолу вода през следващите няколко дни. Ако в този интервал температурите спаднат под 0°С, това води до повреждане структурата на мазилката и до образуването на микропукнатини.


Силикатните мазилки (Баумит СиликатТоп, Баумит НанопорТоп) имат по-ограничен температурен интервал за полагане, между 8°С и 25–30°С. Съхненето при тях се осъществява „отвътре–навън”, като се създава кристална структура. Бързо съхнене (при високи температури) възпрепятства нормалното протичане на химическите реакции на свързване, което води до голямо количество несвързани частици в положената мазилка. Поради отворената структура, тези частици се отмиват и стичат по фасадата по време на дъжд, което компрометира мазилката;


4. При избора на фасадно решение трябва да се взима под внимание яркостта на цвета на мазилката. Този коефициент показва колко е потъмняването на цветния тон по отношение на бялото (така абсолютно белият цвят има коефициент HBW = 100, а абсолютно черния HBW = 1). За да се гарантира дълготрайност на крайното покритие, без пукнатини и без отлепяне от основата се препоръчва тази стойност на цвета на мазилките при положена топлоизолационна система да бъде HBW ≥ 25. По-ниски стойности (HBW ≥ 20) се допускат само след внимателно изследване на другите влияещи фактори: географска ориентация на фасадата, наличие на съседни сгради, отстояния, наличие на дървесна растителност, височина на сградата, начупеност на фасадата и др. Използването на цветове с още по ниски стойности на HBW–коефициента е възможно при прилагането на специален детайл за изпълнение, с полагането на двойна шпакловка и интегриране на стъклотекстилна мрежа (Баумит СтарТекс) във всеки един от слоевете. При HBW–стойности между 5 и 10 единствено плочите от минерална вата могат да бъдат допуснати за влагане в системата. Неспазването на тези изисквания води до напукване и компрометиране на мазилката.


 5. Уменията и съзнателното отношение към работата са също от изключително значение за крайната визия на фасадата. Пастообразните мазилки проявяват капризност, която изисква те да бъдат полагани без прекъсване, „от ръб до ръб” на фасадата. Пердашенето на мазилката трябва да следва без забавяне полагането й, за да не се получават пресъхвания в отделни участъци и оттам лошото им структуриране. Когато температурите са високи и при директно слънцегреене върху фасадата не трябва да се работи. В тези случаи, използването на фасадни мрежи е задължително. Мрежите са изключително полезни и при валеж и силен вятър. Ако атмосферните условия се пренебрегват се получават петна по мазилката, работното скеле може да се „отпечата” върху фасадата или да се получи изключително лошо структурирана мазилка.

Единствено спазване на всички описани фактори и следване на препоръките и технологичните изисквания, отразени в техническите карти на всеки един от продуктите, могат да гарантират качественото изпълнение на интегрираните топлоизолационни системи!

9 comments:

 1. Е така е грешки има страшно много и едни ако не се правят, то ще се покажат други, но това чак след време ще се разбере.Знам, че за измазването на вътрешната стена е препоръчително използването на силикат-силиконова мазилка. Тя е предназначена за тънкослойно измазване на различни основи. Нанася се еднакво успешно както върху стари основи, така и върху нови стени,и определено дава доста повече години качество и без проблеми,което мен лично ме интересува, вие какво мислите?

  ReplyDelete
 2. Аз съм си харесала да си направим дърпана или влачена мазилка, както сега е модерно. Много ми харесва. Можете ли да кажете нещо и за нея? Какви са предимствата и недостатъците й в сравнение с другите видове мазилки?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Здравейте и благодарим за запитването!

   Отговорът на Вашия въпрос е следният:
   Произвежданите от нас (Баумит България) пастообразни мазилки са обикновено и в двата вида структури – драскана и влачена. Това се отнася за мазилките СиликонТоп, СиликатТоп и ГранопорТоп. Както личи от самите им имена, те имат разлика в химическия си състав. Първата от тях е на силиконова основа, втората на силикатна, а третата на основата на изкуствени полимерни смоли. Коя от тях ще изберете зависи от предпочитанията Ви по отношение на отличаващите ги свойства.

   Така например:
   • СиликонТоп мазилката е силно водоотблъскваща, същевременно с отлична паропропускливост, еластична и непривличаща мръсотия, съхне отвън-навътре (най-напред образува повърхностен филм, което я прави по-устойчива срещу атмосферни влияния в началните часове на набиране на якост), позволява оцветяване в 654 цвята от каталога Баумит Лайф (без цветовете с червеникави и лилавеещи оттенъци).
   • СиликатТоп мазилката съхне отвътре-навън (не образува повърхностен филм), силно паропропусклива, но поглъща по-голямо количество вода при мокрене в сравнение с другите и е по-крехка, оцветява се в същите 654 цвята, както СиликонТоп.
   • ГранопорТоп се оцветява в 758 цвята, тя е силно водоотблъскваща, по-слабо паропропусклива, привлича в по-висока степен мръсотия върху себе си, съхне отвън-навътре (най-напред образува повърхностен филм).

   Другото, което отличава отделните мазилки е различната едрина на максималните зрънца в нея. Ние отличаваме мазилки с едрина 1,5 мм, 2 мм и 3 мм (влачените са само 2 мм и 3 мм). Изборът на едрина влияе върху визията на покритието и има съществено значение за якостните показатели на повърхността, особено във връзка с градушките – колкото по-едра е зърнометрията, толкова фасадата е по-добре защитена срещу градушки.

   Изборът на структура – драскана или влачена зависи в най-голяма степен от предпочитанията на клиента. По никакъв начин това не влияе върху качествата на крайното покритие. Единствена забележка, на която искаме да обърнем внимание е, че образуваните каналчета (улеи) при влачената мазилка са склонни да задържат в по-висока степен мръсотията от въздуха, което се отразява на визията на фасадата (в по-кратък срок в сравнение с използването на драскана структура). От друга страна, влачената структура може да се изпълни на вертикални каналчета (оптически издължаващи сградата), на хоризонтални каналчета (оптически снижаваща сградата), да се завърти на охлюви, на кръстчета или на ромбчета, което може да даде неподръжаема идентичност на сградата. Тази структура дава и малко по-нисък разход в сравнение с драсканата структура, т.е. е малко по-икономична.
   Надяваме се да сте доволнa от отговора ни! При други въпроси сме на Ваше разположение!
   С поздрав,

   Delete
 3. Здравейте,
  Предлагате ли и услугата по полагане на мазилката(качествено и с гаранция)?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Здравейте, ние може да обучим Вашите изпълнители как да полагат правилно нашите мазилки. Гаранция предоставяме само на цялостна топлоизолационна система изпълнена по нашите предписания. За мазилки предоставяме стандартна гаранция спрямо БДС изискванията.

   Delete
 4. Добър ден, предстои ми полагане на външна мазилка на новопостроена сграда (къща), с фасадна топлоизолация от графитен eps 100 - 10см.имам колебания относно избора на мазилка. Фирмата която полага топлоизолацията ми препоръчва силикат-силиконова мазилка, а на други места ми препоръчват силиконова. Сградата се намира във вилната част на град Варна, на около 5-6км от морето. Друга особеност е че сградата е с плосък покрив и единственото което ще предпазва мазилката от обливане при дъжд е ламаринените шапки на борда на покрива, които са издадени около 5-6см настрани от сградата. Благодаря предварително ако ми дадете мнение за избора на мазилка при тези условия и разположение на сградата.

  ReplyDelete
  Replies
  1. За влажностно-климатичните условия на черноморието най-подходящо крайно покритие за фасада е Баумит СиликонТоп. За повече информация може да се обърнете към продуктовия ни мениджър инж. Огнян Цонков - 0889918310.

   Delete
 5. какво се прави със стара влачена мазилка,която е компрометирана(напукана и свличаща се ) вследствие на това ,че е замръзвала още в баките преди нанасянето и-факт ,който се установи след полагането и.Има ли някаква техника за отстраняването и по здравите участъци ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. При напукана и свличаща се мазилка същата се отстранява механично до здрава основа. В случай, че се отстранява на участъци (на петна) цялата армирана шпакловка се сваля. Фасадният стиропор се прешлайфа с шлайфбрет за да се изравни. Изпълнява се цялостно армиране с Баумит СтарКонтакт и Баумит СтарТекс. Нанася се ново крайно покритие.

   Delete