Oct 30, 2012

Младите архитекти коментират Baumit Life

В новата ни рубрика коментарът е на арх. Галина Милкова. Преди дни на Националния преглед на българската архитектура тя, заедно с арх. Милков получиха голямата награда в категория "Жилищни сгради за сезонно обитаване". Сградата е в процес на строителство и по проект за фасадното цветово решение бяха избрани продукти на Баумит. 

Baumit Life 
Концептуалният подход в архитектурата среща най-голямата цветова концепция за фасада 
арх. Галина Милкова 

Архитектурният процес е сложен, многопластов, консумиращ време и енергия. Всеки проект, който разработвам в Urbana Architects, е първостепенен. Подборът на цветовата гама в проектантската практика е важна финална манипулация, която може да допълни авторската идея или да компрометира целия инвестиран труд. За мен лично цветовият замисъл е част от цялостната концепция на един проект.

Продуктите Baumit отдавна са заслужили доверието на изпълнители и проектанти. Новата цветова система Baumit Life обаче е нов клас мислене, който подпомага иновативния архитектурен подход. Цветовият каталог с 888 цвята вдъхновява и прави възможна всяка смела идея. Многообразието на мозаични мазилки допълват цветовите решения. Обичам играта с цветове, но уважавам и естетиката на бялото и често боравя с монохромната гама. Шестте бели тоналности в Baumit Life лаконично изявяват архитектониката на сградата и пластичността на нейната фасада.

Инструментите, които са програмирани специално за концепцията Life, представляват една малка техническа революция в 3D приложимостта на строителните материали. Електронният вариант на цветовете, който се предлага с каталога под формата на Life разширения, е съвместим с повечето специализирани програми и позволява да се видят на проект реалните цветове на фасадите. За улеснение на специалистите, оцветяването на фасада може да се извърши и онлайн, благодарение на Life разширението Baumit ColorDesigner.

Цветовото многообразие, поднесено в електронен формат чрез Baumit Life, е цветова концепция с огромни възможности за разнообразно приложение в проектантската практика, а работата с този нов продукт е детско удоволствие за един архитект!

No comments:

Post a Comment