Apr 3, 2013

Баумит творчески бизнес казус за студенти с мениджърско мислене

Международната студентска организация AIESEC покани за трети път за свой партньор Баумит България за участие във форума “Business in Practice”. Форумът е насочен към амбициозни студенти от всички висши училища и цели да изведе на преден план творческия им потенциал им и да ги сближи с реалния свят на бизнеса.

Срещата на студентите с бизнеса се състоя на 30 и 31. март 2013 г. в сградата на УНСС, и студентите се сблъскаха с казуси от най-различно естество - мениджърски и маркетингови и технологични задачи, казуси, свързани с опазване на околната среда, или такива, имащи общо със социалната отговорност на дадена компания.
За участие при Баумит България се бяха записали 16 студенти от Техническия университет, от УНСС, НБУ и Софийския университет. Казусът, който екипът на Баумит зададе на студентите беше тясно свързан с дейността на фирмата: Маркетингова стратегия за налагане на пазара на иновацията на Баумит за 2013 г. - моделиращата мазилка Баумит КреативТоп.

През първия ден студентите изслушаха внимателно презентацията на Главния технолог на Баумит България д-р инж. Красимир Делов относно предимствата на новата мазилка КреативТоп, техниките на полагане и възможността й за влагане в топлоизолационни системи. Освен това на участниците бе подробно разяснено как функционира фирмата и как се осъществяват консултирането и обслужването на клиентите. След това бяха определени три отбора.

Отбор "Стоманените маламашки": 
1. Сандра Николова, 4 курс, ТУ София, спец. Индустриален мениджмънт
2. Мария Антонова, 3 курс, УНСС, спец. Счетоводство
3. Андреа Дянкова, 4 курс, ТУ София, спец. Индустриален мениджмънт
4. Денис Семерджиев, 4 курс, УНСС, спец. Социология
5. Весела Заркова, 4 курс, УНСС, специалност Бизнес икономика
Отбор "Ракета" 
1. Петя Маганджиева, 3 курс, УНСС, спец. Бизнес икономика
2. Траян Дамянов, 3 курс, УНСС, спец. МИО
3. Сашо Хаджиев, 4 курс, ТУ София, спец. Електроника
4. Елтимира Димчева, 3 курс, УНСС, спец. МИО
Отбор "Baucreative"
1. Димитър Митков, 1 курс,УНСС, спец. Икономика и бизнес
2. Ванина Радева, 4 курс, 4 курс, ТУ София, спец. Стопанско управление
3. Анна-Мария Младенова, 4 курс, УНСС, спец.Финансов контрол
4. Сава Савов, 4 курс, СУ, спец. Изобразително изкуство
5. Ангел Златев, 4 курс, УНСС, спец. Предприемачество
6. Васил Александров, 4 курс, НБУ, спец. Администрация и управление, Туризъм
Отборите работиха всеотдайно, със забележителна зрялост и ентусиазъм. Ден и половина продължиха вътрешните дискусии относно маркетинговия микс на продукта, стратегиите за продажби и предлагането на различните целеви групи - архитекти, инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти.

В неделя следобед започнаха презентациите. Креативни идеи за Баумит КреативТоп - така можем да обобщим всичко, което бе предлагано и в трите маркетингови разработки. Промоции, корпоративни събития, активности в социалните мрежи, събития за отделните целеви групи, атрактивни участия в европроекти и много други конкретни идеи бяха представени от всички участници. Задавани бяха въпроси към презентиращия отбор, изказвани бяха мнения за набелязаните мерки.

Инж. Надя Начева - маркетинг директор на Баумит направи рецензия на трите презентации и подчерта както добрите идеи, така и някои грешки, които бяха допуснати в тях. Накрая, управителят на Баумит България Николай Бъчваров обобщи: "Не мога да скрия своето задоволство от работата на студентите. Презентациите са богати на идеи и си личи, че студентите са подходили с ентусиазъм към задачата. Още по-важно е, че всеки един от тях е почувствал и разбрал, че Баумит не предлага кофи и торби с продукти, а преди всичко емоции на своите клиенти! Такива емоции аз видях и в презентациите!"

Разбира се, имаше и победители. За най-пълна маркетингова разработка първата награда спечели отбор "Baucreative". Награда за най-добър презентатор получи Весела Заркова, 4 курс, УНСС, специалност Бизнес икономика.

На снимката: Весела Заркова

Отбор Baucreative

Най-важното за всички бе, че в края на втория ден студентите добиха самочувстието, че имат сили и възможности да се справят с действителен бизнес казус.


AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 107 страни и над 1700 университета по целия свят. Тя има за задача да подпомогне младите хора да развиват лидерските си умения. За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 470 конференции, предоставя над 8500 професионални стажа и 9000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност. 

http://www.aiesec-unwe.net/

No comments:

Post a Comment