Apr 30, 2013

Баумит за оптималната енергийна ефективност

18.04.2013, Габрово. В рамките на „Дните на градското планиране”, които се проведоха в гр. Габрово от 18-и до 20-и април 2013 г. търговският директор на Баумит България Иван Пенков направи презентация на тема: „Оптимална енергийна ефективност на сградата”. Участници във форума бяха представители на над двадесет общини. В изложението на Баумит бяха засегнати въпроси, свързани с политиката за постигане на енергийна ефективност у нас на фона на европейските критерии и изисквания. Бе разгледана сложността на строителния процес "Топлоизолиране" – протичащ във времето, зависещ от много субекти, изискващ специфична технология. Направени бяха препоръки, свързани с етапите на възлагане, проектиране и изпълнение на топлоизолационните системи, чието прилагане ще оптимизира и подобри значително енергийната ефективност на сградите. Бе отделено и време за презентиране на някои иновативни продукти в тази насока с марка Баумит. (на снимката: Презентация на Иван Пенков - търговски директор на Баумит България)

1 comment:

  1. За да гарантираме, че спазваме политика за Енергийна ефективнос е необходимо да имеме ISO 50001 Система за Енергийна ефективност.

    ReplyDelete