Apr 5, 2013

Наградени студенти в конкурс на Баумит

На 4.04.2013 г. в УАСГ бяха връчени студентските награди от конкурса на Баумит. Седем най-добре представили се в конкурса студенти ще се борят за стипендианти на фирмата. 

 През месец ноември 2012 г. в УАСГ – гр. София бе обявен конкурс за разработване на курсов проект на тема “Топлоизолация на сгради” за студенти III курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, съвместна инициатива на Баумит България ЕООД и катедра “Строителни материали и изолации”. Целта на конкурса е студентите да бъдат поставени в условия, близки до практиката и да участват в разработването на реални проекти.

Желаещите да участват в състезанието изготвяха проекта през целия зимен семестър на учебната 2012/2013 година. От Баумит България ЕООД им бяха предоставени всички необходими технически данни за топлоизолационни системи “Баумит”, а за конкретните решения на зададените им проекти те получиха консултации от преподавателите от катедрата в УАСГ.
След подробно разглеждане на представените проекти и оценките на преподавателите от УАСГ, комисията от Баумит България взе решение да раздаде парични награди на стойност 1750 лв. 

С грамота за професионално овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации” и парична награда от 150 лв. се награждават следните студенти:

 име  курс  група   
 Кремена Хаджипасева    ІІІ курс     11
 Пламена Петкова  ІІІ курс  10
 Венцислав Тепелиев   ІІІ курс  7
 Дияна Димитрова  ІІІ курс  6
 Деница Денева  ІІІ курс 10
 Светослав Стоименов  ІІІ курс  9
 Стоян Пенев  ІІІ курс  11

С грамота за добре овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации” и парична награда от 100 лв. се награждават следните студенти:

 име  курс  група   
 Ники Колешански     ІІІ курс     3
 Грета Павлова  ІІІ курс  1
 Константина Маринска   ІІІ курс  1
 Гергана Стойнева  ІІІ курс  3
 Петя Дамянова  ІІІ курс  9
 Моника Георгиева  ІІІ курс  4

Поощрителна награда в размер на 50 лв. се присъди на:

 име  курс  група   
 Ивелина Глухчова      ІІІ курс     6
 Елис Милкова  ІІІ курс  6

Наградите бяха връчени от инж. Надя Начева - Маркетинг директор и д-р инж. Красимир Делов - Главен технолог на Баумит България на традиционно тържество пред преподавателите от катедра "Строителни материали и изолации".

No comments:

Post a Comment