Apr 15, 2014

Връчване на трета награда в конкурса "Фасада на сезон Зима 2013"

Регионалният мениджър на Баумит България за Велико Търновския регион Милен Михайлов (първият отдясно) връчи трета награда от конкурса на "Фасада на сезон Зима 2013"  на създателите на хотел "Агуста" Велико Търново. На снимката отляво надясно: Мариана Сърнова - групов технически ръководител на изпълнителя Братекс ООД, Ганчо и Мина Даскалови – възложители и арх. Пламен Иванов – проектант.


No comments:

Post a Comment