Jul 1, 2014

Баумакол Силикони – как да уплътняваме фугите правилно


 
Най-общо пастообразните уплътнителни смеси, използвани в строителството, се делят на силикони, акрили и MS-полимери. Всяка от тези групи притежава своите отличителни свойства и съответните области на приложение. Както се разбира от самото наименование, Баумакол Силикон спада към групата на силиконите. Този продукт е елемент от системата на Баумит за хидроизолиране на бани и тераси. Той се прилага за уплътняване на разширителните фуги при тези строителни елементи.

Баумакол Силикон съдържа силиконов полимер, омекотител, свързващо вещество, катализатор, пълнители и пигменти. Продуктът може да се полага както вътре, така и навън; но не може да бъде боядисван.
Баумакол Силикон е еластичен материал, (виж сх. 1). Същевременно, при запълването на фуги, модулът му на еластичност (Е) е относително нисък, което позволява до максимум да се намалят напреженията във фугите.
Втвърдяването на Баумакол Силикони се осъществява чрез вулканизация, без да се съдър-жат разтворими органични съединения, като пасто-образната смес реагира химически с влагата от въздуха до получаването на уплътнения продукт.


Еластичен материал                                                     Пластичен материал
Свързващото вещество при Баумакол Силикон е киселина – ацетат. Подходящи основи за полагането му са: керамични плочки, защитени от корозия метали, пластмаси, дърво, стъкло. Неподходящи са: цимент, бетон, плексиглас, мед, желязо, цинк и други метали, гипс, полиетилен (ПЕ), полипропилен (ПП), тефлон (ПТФЕ), битуми, смоли, мазнини.
При полагането на силикона, основата трябва да бъде суха, чиста, без наличие на кофражни масла и други проблемни покрития, и да бъде достатъчно здрава. В някои случаи може да се налага грундиране на основата преди силикониране, което се проверява с предварителни проби „на място”.

Таблица с основните свойства на Баумакол Силикон: Как да работим правилно с материала, за да получим еластична фуга

Веднъж вложен, Баумакол Силикон не е заплашен от евентуалното високо съдържание на влага във въздуха. Дори напротив, колкото по-влажен е въздухът, толкова процесът на свързване и втвърдяване на материала е по-активен.
За доброто изтегляне и заглаждане на силикона могат да се използват специални спрейове (Glättmittel). Важно е те да не реагират химически с уплътнителния материал.
От съществено значение за доброто функциониране на силиконите е спазването на някои основни правила по отношение на дименсиите и детайлите.
Така например, минималната дълбочина на фугиране трябва да бъде: tmin ≥ 6 mm, като същевременно трябва да се спазва изискването: tmin ≤ b. Това означава, че минималната широчина на разширителната фуга щe бъде bmin ≥ 6 mm (виж сх. 2).


Схема 2
Фугиращата смес не трябва да опира едновременно в три от стените на фугата, а само в двете срещулежащи повърхности. За целта е необходимо отделянето на третата страна с помощта на лента (при широка фуга) или насмолено въже, (сх. 3).
Изборът на подходящ уплътнител за разширителните фуги, какъвто е Баумакол Силикон, е от изключително значение за правилното функциониране на цялата система за хидроизолиране на баните и терасите на жилищни и обществени сгради.


Схема 3
д-р инж. Красимир Делов
Главен технолог
Баумит България ЕООД

No comments:

Post a Comment