Mar 17, 2015

Баумит СтарКонтакт бял - иновационна лепилно-шпакловъчна смес
•    без грундиране преди полагане на последващо покритие
•    за всички видове топлоизолационни плоскости
•    висока якост, еластичност и паропропускливост
•    отлично сцепление

Как ще спестим време и пари, а ще получим допълнителен комфорт? 

Топлоизолационните системи с марка Баумит се отличават не само с качеството на включените в тях продукти, но и с иновативния характер на отделните елементи. През 2015 г. фирма Баумит България пуска на пазара Баумит СтарКонтакт бял - нова лепилно-шпакловъчна смес, която е подходяща за всички видове топлоизолационни плочи. Баумит СтарКонтакт бял е материал от ново поколение, на основа бял цимент, включен като системен компонент в топлоизолационните системи с марка „Баумит”. Зърнометрията е фина, с максимална едрина на зърната 0,6 мм.

Благодарение на уникалната си рецептура, Баумит СтарКонтакт бял е с отлична хидрофобност и висока слепваща способност. Нанесен върху топлоизолационните плочи, той възпрепятства в максимална степен водопоглъщането. Същевременно сместа има много добра паропропускливост, което, в комбинация с фасадните топлоизолационни плочи от групата Баумит Oпън (ОпънТерм, Опън плюс и Опън рефлект), създава отлични условия за по-бързото съхнене на сградата в началния период на експлоатацията й. Баумит СтарКонтакт бял способства за поддържането на оптимална влага, без сериозна опасност от образуването на конденз вътре в стените. Така повишава комфорта на обитаване в жилищните и офисните помещения. Разбира се, Баумит СтарКонтакт бял намира приложение и при лепенето и шпакловането на всички други видове фасадни топлоизолационни плочи от експандиран и екструдиран.

Възможно ли е полагане на пастообразна мазилка върху армиранa шпакловка без грундиране?


Поради отличното си сцепление с последващите покрития - Баумит пастообразни мазилки, при използването на СтарКонтакт бял не е необходимо да извършвате грундиране. Така времето за полагане на топлоизолационната система се скъсява с минимум 48 часа, включващи минимално необходимото време за полагане и съхнене на грунда. Отпадането на една цяла операция от изпълнението, облекчава и поевтинява труда. Или, спестяват се време и средства, без да се влияе върху качеството на топлоизолационната система.

Полага ли се лесно?

Разбърканата с вода смес се полага лесно както машинно, така и ръчно. Преработването на материала става по обичайния начин. Лепенето се изпълнява по „метода на ивици и топки”. Дебелината на лепилния слой по стандарт е ок. 10 мм, като не трябва да надхвърля 20 мм.
Шпакловката се изтегля на гребен (10 мм) и в нея се интегрира стъклотекстилна мрежа Баумит СтарТекс, която се зашпаклова в положената смес по метода „мокро в мокро”. Дебелината на шпакловъчния слой трябва да бъде минимум 2–3 мм. Мрежата трябва да бъде покрита минимум 1 мм с Баумит СтарКонтакт бял, а в областите на застъпване – минимум 0,5 мм и максимум 3 мм. Трябва да се избягва прекомерното заглаждане на повърхността. По-големи неравности от гребена се премахват след изсъхване.

Кога да започнем с крайното покритие?

Минималното време за съхнене на шпакловката е 3 дни, ако са налице добри атмосферни условия. Благоприятно върху скъсяване на времето за съхнене на шпакловката влияе и влагането на лепилни анкери Баумит СтарТрек, тъй като  те се полагат под топлоизолационната плоча. Това осигурява равна повърхност и равномерна дебелина на слоя шпакловка. Възможно е при неблагоприятни атмосферни условия времето за съхнене да се удължи до 5-6 дни.
Единственото, за което трябва да се внимава е, Баумит СтарКонтакт бял да бъде покрит с мазилка максимум 4 седмици след нанасянето.  Ако е изминал по-дълъг период е необходимо грундиране на шпакловката с Баумит УниПраймер.
Иновацията Баумит СтарКонтакт бял е израз на непрекъснатия стремеж на Баумит да усъвършенства своите топлоизолационни системи в посока комфорт, да създава условия за прецизното им полагане, като облекчава изпълнението им.


No comments:

Post a Comment