Mar 25, 2015

Ученици от строителните гимназии в майсторска надпревара


На 20. и 21.март  2015 в СГСАГ „Христо Ботев” гр. София се проведе регионален кръг на състезанието „Най-добър млад строител”. В него участваха ученици от ПГТС „Арх. Й. Миланов”, гр. Перник,  ПГСТ „Пеньо Пенев” гр. Пловдив, ПГАСГ „Арх. К. Петков” гр. Пловдив, ПГСА гр. Пазарджик,  ПГСАГ гр. Благоевград и СГСАГ „Христо Ботев” гр. София. 

Задачата на състезаващите се в дисциплината "Зидарии" бе в рамките на 2 часа да се изпълнят 4 реда комбинирана зидария (на 25 и 12 см).  Сформирани бяха 6 отбора с по двама участници, които редиха тухлите с помощта на зидарска шейна и зидарски разтвор Баумит ММ 50.

В дисциплината "Облицовки и настилки",  участниците отново се довериха на материали с марка Баумит Баумакол. За 2 часа състезателите (по един от всяко училище), изпълниха 1 м² фаянсова облицовка с фуга 3 мм и монтаж на фриз. За грундиране на основата учениците използваха Баумит Грунд. Лепенето на плочките се осъществи с професионалното високообогатено лепило  Баумакол Про Плюс, а фугата бе запълнена с Баумакол Премиум фугираща смес.

Критериите за оценка на участниците бяха обвързани с теоретичните познания, организацията на работното място, правилната технология на влаганите материали, качеството на изпълнената работа и спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

В дисциплината "Зидарии" състезателите бяха оценявани от представители на Винербергер България и строителна фирма "Каст" ЕООД. Първото място бе спечелено от учениците Стефан Спасов и Николай Динов от отбора на домакините.

В комисията  по дисциплината "Облицовки и настилки" участва инж. Огнян Цонков - мениджър "Приложна техника" на "Баумит България"  и двама представители на строителна фирма "Билдинг експрес" ЕООД. И тук първо място спечели възпитаникът на СГСАГ „Христо Ботев” гр. София Цветомир Христов.

Инж. Огнян Цонков - мениджър "Приложна техника" на "Баумит България" награждава Цветомир Христов

Класираните на първо и второ място отбори от регионалния кръг ще участват на  национално състезание.
No comments:

Post a Comment