Feb 24, 2016

Конкурс за студенти и млади архитекти "Фасади, цветове, хармония"


Проблемът: Фасади и цветови решения
Промяната на характера на българските градове, съпътстваща бурната инвестиционна активност през последните десетилетия, е свързана с редица предизвикателства, едно от които е хаотичното цветово разнообразие на фасадите на сградите. Липсата на нормативни регулации в посока на налагане на професионално разработени и защитени цветови схеми на фасадите на сградите в особено важните зони за градовете е тема, която заслужава проучване и дебат за добрите световни практики.

Идея и пратньорство
Обсъждайки тези наболели проблеми, Баумит България потърси като партньор Академия Градът - платформа за активности на български студенти по архитектура, строителство и технически науки от университети от целия свят. Двете страни стигнаха до извода, че в рамките на платформата биха могли да си сътрудничат и да организират конкурс за млади архитекти, чрез който да се възбуди и дискусия по темите за фасадите и вписването им в околната среда.

Защо се обръщаме към младите?
Студентите и младите архитекти имат най-разнообразна и необременена от ограничения визия и идеи за съвременни и смели решения за градска среда и сгради.

Конкурсът
Академия ГРАДЪТ 2016 и Баумит България ЕООД организират конкурс за студенти по архитектура и млади архитекти до 30 г. на тема:

ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ЦВЕТОВИ СХЕМИ И  РЕШЕНИЯ ЗА ФАСАДИ  НА СГРАДИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ЗОНИ

В този конкурс могат да участват български студенти по архитектура и технически науки, обучаващи се в университети в България и чужбина и млади архитекти до 30 г. възраст.
Целта на конкурса е да се представят идейни проекти за цветови фасадни решения на сгради, намиращи се в различни градски зони – пешеходни, нови зони около паркове, силно урбанизирани зони с новоизградени сгради, базирайки се на заданието и добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни и практически осъществими решения.
Постъпилите проекти ще преминат през експертната оценка на жури, съставено от професионалисти от сектора и представител на Баумит България ЕООД, като най-добрите предложения ще бъдат наградени.

Краен срок за регистрация на проекти: 19 юни 2016 г.

Всички проекти, участващи в конкурса, ще бъдат представени на самостоятелна експозиция «Фасади, цветове и хармония» в рамките на изложбата на THE CITY ACADEMY AWARDS 2016 на 20.07.2016 г. в Sofia Event Center.
За повече информация следете публикациите в:
 
 
 

No comments:

Post a Comment