Aug 4, 2016

Строителните материали и здравословното обитаване

строителни материали и здраве

Въздух и здраве
Около 90 % от нашия живот протича във вътрешни пространства – жилища, офиси, заводи и други сгради. Затова качеството на въздуха в тези помещения има пряко влияние върху нашето здраве.

Въздухът като хранително вещество
схема 1
Човек се нуждае на денонощие от около 1 кг твърда храна и 3 кг течности. Допълнително той вдишва през тези 24 часа невероятните 15 кг въздух, от които най-голямото количество е „вътрешен” въздух. Т.е. въздухът е наше основно хранително средство.
 

Фактори, влияещи върху качеството на въздуха
Качеството на въздуха се влияе от редица различни фактори, които могат да бъдат разделени в три основни групи:
 
  • Физични - температура, въздушни йони, съдържание на фин прах и др.;
  • Биологични - бактерии, вируси, алергени;
  • Химични - съдържание на CO2, на разтворители и др.
Кои са замърсителите на въздуха в помещенията?
алергии
Най-често срещаните вредни вещества на въздуха в жилищата са формалдехида и други летливи органични съединения – група, която включва повече от 200 отделни субстанции. Към тях трябва да се добавят голям брой химикали, съдържащи се в строителните продукти. Те могат да доведат до неразположение или до дразнене на дихателните пътища и лигавиците. Често те отключват или усилват развитието на алергии.

Поради голямата площ, която заемат, и директния контакт с въздуха в помещенията, боите и покритията на стени, тавани и подове имат особено важно значение по отношение на съдържащите се в тях вредни вещества.

Влияние на влажността на въздуха
Идеалната относителна влажност на въздуха се движи в границите между 40 и 60 %. Ако въздухът е прекалено влажен, това води до затруднено дишане и до нарастване на опасността от развитие на гъбички и мухъл. От друга страна, прекалено сухият въздух води до образуването на повече прах, до съхнене на лигавиците и до повишен риск от инфекции.

Какво представляват въздушните йони
Те са енергийните частици на въздуха. Техният електрически заряд влияе позитивно върху качеството на въздуха. Колкото по-висока е концентрацията на въздушни йони, толкова по-пресен е въздухът. Въздушните йони „почистват” въздуха, като „слепват” финия прах и полените на по-големи единици (бучки), които не могат да бъдат вдишани.

Нека живеем по-здравословно
Една голяма част от въздуха човекът вдишва там, където се чувства най-добре, най-уютно – между собствените „четири стени”. Там той почива и се зарежда с енергия. Там стените могат да  повлияят позитивно на неговото състояние и чувство за комфорт.

За да реализираме целта да живеем по-здравословно, трябва да използваме строителни материали бедни на емисии (замърсители). Ето защо трябва да предпочетем продукти, които са изпитани за наличие на вредни вещества. Това гарантира на обитателите на жилища, изпълнени с тези продукти, естествен климат, без източници на алергени и вредители.

Защо днес е по-различно в сравнение с миналото?
вътрешен въздх в стари сгради
В днешно време, заради изискването за постигане на максимална енергийна ефективност, сградите се строят все по-плътни. Със запазването на топлината в жилището, обаче, в него остават и вещества, които са опасни за здравето. Днес модерните сгради имат една доста по-плътна фасадна обвивка в сравнение с преди - отлично уплътнени прозорци, входни врати и други фасадни отвори. Така, обменът на вътрешен въздух с външен е често около 10 пъти по-малък в сравнение с този в старите сгради.

Кое ни пречи да обитаваме здравословно?
Уплътняването на фасадите при съвременното строителство води до по-високи концентрации на вредни вещества във вътрешния въздух. На този проблем може да се помогне чрез достатъчно проветрение на помещенията. Много от вредните емисии, обаче, остават незабелязани от нашето обоняние и могат да доведат до здравословни проблеми. Това може да се избегне, като се влагат постоянно изпитвани по отношение на здравословност за обитаване строителни продукти, подови настилки, врати и мебели.

Екологично не винаги означава здравословно!
Важно е да се знае, че екологичните строителни продукти също могат да излъчват органични съединения, които да доведат до здравословни проблеми.

Нараства значението на избора на строителни материали
Вложените в сградата строителни материали и продукти са с определящо въздействие върху вътрешния климат и околна среда. Отделяните от тях замърсители на вътрешния въздух в миналото са могли относително бързо да бъдат заменени чрез проветрението, което се е осигурявало чрез „неплътния” начин на строителство. Тъй като при днешното „плътно” строителство това е невъзможно, решението се състои в използване на строителни материали, които да отделят минимални количества вредни вещества. Към това може да добавим влагането на паропропускливи ограждащи фасадни елементи и системи, които да дават възможност за отвеждане на част от влагата във вътрешния въздух навън. Тези решения са валидни както за ново строителство, така също и при саниране на стари сгради. Освен на влаганите строителни материали, специално внимание трябва да се отдели и на новата мебелировка в помещенията.

Варови продукти от Баумит за здравословен живот
Ще ви дадем пример с черупката на яйцето. Тя се състои в голямата си част от варовик и служи като климатична камера, механична защита, място на развитие, за закрепване на ембриона и най-накрая като хранително вещество. Чрез черупката се регулира обмяната на газове и водни пари с околната среда.

Продуктите на варова основа от Баумит предлагат подобни предимства:
  • В процеса на карбонизация вредните вещества се приемат от въздуха и се свързват;
  • Те регулират влажността чрез своята дифузна способност
  • Те увеличават устойчивостта на повърхността чрез алкалните си свойства и са безвредни от строително-биологична гледна точка.
Баумит ФиноКлима – отличната варова шпакловка
Продуктът от серията „Клима” е създаден за изпълнение на равна и гладка повърхност по вътрешни стени на помещения. Основата може да бъде бетон или всякакви видове варови, варо-циментови и чисто циментови мазилки и шпакловки. Нанася се на слой от около 2–3 мм.
варова шпакловка ФиноКлима

Получената повърхност е идентична на тези, които се получават при работа с най-добрите гипсови шпакловъчни продукти. Баумит ФиноКлима пропуска отлично парите и поема влага от въздуха, ако относителната му влажност е висока и отдава също така влага ва вътрешния въздух, ако той е сух. Шпакловката не съдържа вредни и летливи съединения. Има антибактериално и антисептично действие. Ако като крайно покритие положите вътрешна дисперсна боя, се получава отличен комфорт на обитаване и едновременно защита за здравето на хората.

Технологията на преработка, обаче, е по-различна от тази на другите шпакловки. Затова ние ще ви информираме за специфичните особености по полагането в следваща статия >>>. 
 
 
Вижте още:

No comments:

Post a Comment