May 9, 2017

РЕНОВИРАНЕ НА ФАСАДНИ СТЕНИ С МИКРОПУКНАТИНИ

Един често срещан проблем както при старите, така и при по-новите сгради е появата на пукнатини по фасадите. Независимо дали фасадата е изпълнена без или с топлоизолационна система, тези пукнатини са предпоставка за проникване на вода/влага в стените. През студените периоди от годината тази вода, останала под фасадната повърхност, замръзва и се топи отново многократно, което постепенно води до разрушаване на фасадните покрития, вследствие разширяване на пукнатините, подкожушване на мазилката/боята, разрушаване на шпакловката или мазилката и т.н. Това изисква вземане на своевременни мерки за ремонт на напуканите фасадни повърхности.

В зависимост от степента на напукване и от размера на пукнатините реновирането се изпълнява по различни технологии.

микропукнатини
фиг. 1
Тук искаме да обърнем внимание на случаите, в които тези пукнатини имат сравнително малка широчина, която не надхвърля 0,5 мм, (фиг. 1 ). Най-често тези пукнатини нямат строга ориентация, развиват се във всички посоки и образуват мрежа по повърхността на стената. Дълбочината им е обикновено няколко милиметра и рядко преминават през цялата дебелина на мазилката. Основната причина за появата им е използването на строителни материали с лошо качество или на такива, чието качество не е съобразено с конкретните експлоатационни условия. Примери могат да бъдат дадени с продукти, които имат значително по-голяма коравина в сравнение с тази на основата; материали, които нямат достатъчна якост на натиск или са с по-малка якост на опън/огъване, за да поемат деформациите, породени от по-големи температурни колебания случващи се в кратки интервали от време и т.н.

В тези случаи основата, макар и напукана, е здрава, стабилна и необходимите мероприятия за реновиране на фасадите са сравнително леки, и не са свързани с изразходването на значителни средства.

За решаването на такъв тип визуално реновиране Баумит България предлага методика, която включва следните операции:
Фасадата трябва да бъде почистена от прах, мазнини, мухъл и други повърхностни замърсители. Това може да се осъществи с използването на водоструйка с високо налягане и подходящи препарати (например продуктът Баумит ФунгоФлуид премахва гъбички и мухъл от фасадната повърхност);

ФилПраймер
фиг. 2
След изсъхване повърхността се обработва с Баумит ФилПраймер – грунд, запълващ пукнатините с размери по-малки от 0,5 мм, (фиг. 2). Запълването се осъществява от наличните фибри, които премостват напуканите участъци. Грундът се предоставя в готово за използване състояние. Преди полагане той трябва само за кратко време да се разбърка с бавнооборотна електрическа бъркалка, за да се хомогенизира, (фиг. 3). Нанасянето на Баумит ФилПраймер се извършва посредством валяк с агнешка кожа (или подобен), (фиг. 4 и фиг. 5). След изсъхването на грунда можем да приемем, че пукнатините са запълнени и за окончателния добър вид на стените, те остава да бъдат боядисани в желания цвят.

разбъркване на ФилПраймер
фиг. 3
нанасяне с валяк
фиг. 4

нанасяне с валяк
фиг. 5
За боядисването се използват фасадните бои на Баумит. Препоръчително е да се полагат боите от по-висок клас, които имат по-добри качества по отношение на еластичност, водоотблъскване и лекота при полагане – Баумит СтарКолор или Баумит ПураКолор.

Боите се нанасят на две ръце, първата от които служи като грунд. При полагането на първия слой, боята се разреждат с 10% до 15% вода. При втория слой тя се полага неразредена или разредена с максимум до 5% вода. Времето за съхнене между двата слоя е минимум 12 часа, като може да бъде повлияно значително от атмосферните условия. При положение, че се налага полагането на допълнителен слой боя е необходимо да се изчака технологично време за съхнене на предходния слой от 4–6 часа. Нанасянето на боята може да се изпълни с валяк – аналогично на полагането на грунда, (фиг. 6), или с използването на бояджийска машина, включително такава от ново поколение, по така наречената „еърлес” технология, (фиг. 7). В последния случай боята се изпръсква с пистолет, (фиг. 8), чиято дюза има много малък диаметър, около 0,15–0,25 мм, под много високо налягане, достигащо 200 атмосфери и без използването на въздух в системата. Така се постига много плътно и равномерно покритие, без голямо разпръскване на материал във въздуха и с минимални загуби на боя.
боята се нанася с валяк
фиг. 6
нанасяне с машина
фиг. 7
нанасяне с машина
фиг. 8

Описаната технология за запълване на микропукнатини може да се прилага успешно и при наличие на такива по вътрешните стени на сградата.
При извършване на отделните операции по реновирането е най-добре да се консултирате с инструктор на Баумит България. Стриктно следва да се спазват изискванията за работа, посочени в съответните технически карти на влаганите продукти.
 

No comments:

Post a Comment